CNPProduseAvize și propuneriSănatateAvizul CNP la proiectul hotărîrii Guvernului “Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate”

Avizul CNP la proiectul hotărîrii Guvernului “Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate”

18.05.2013

În contextul inițierii, începînd cu data de 30 aprilie 2013, a consultărilor publice pe marginea proiectului hotărîrii Guvernului Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate”, membrii Grupului de lucru Politici Sociale, Educaţie și Sănătate al CNP au prezentat comentarii și recomandări pe marginea proiectului supus consultărilor. Comentariile și recomandările au fost înaintate la modificările propuse atît la textul Regulamentului, cît și la două anexe.

Totodată, în avizul său, membrii Grupului de lucru au atenționat că, nota informativă nu elucidează toate modificările şi completările propuse în proiectul de hotărîre, și în acest context este necesar ca nota respectivă să fie completată cu argumentele de rigoare.

La elaborarea avizului au contribuit experții de la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS).