CNPProduseAvize și propuneriSănatateGrupul de Lucru Politici Sociale, Educație și Sănătate a avizat fără obiecţii un proiect de hotărîre a Guvernului, elaborat de către Ministerul Sănătăţii

Grupul de Lucru Politici Sociale, Educație și Sănătate a avizat fără obiecţii un proiect de hotărîre a Guvernului, elaborat de către Ministerul Sănătăţii

04.12.2013

Ministerul Sănătăţii a solicitat avizarea proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.1088 din 05.10.2004”, ce ţine de completarea listei substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului.

În urma examinării proiectului menţionat de către membrii Grupului de Lucru, cît şi de către constituenți, acesta a fost susținut fără obiecții.