CNPProduseAvize și propuneriSocialCNP a avizat un Proiect de HG ce vizează mai multe modificări în domeniul dizabilității

CNP a avizat un Proiect de HG ce vizează mai multe modificări în domeniul dizabilității

07.12.2012

Ca rezultat al solicitării parvenite din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de a examina și aviza proiectul hotărîrii Guvernului ”Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ”, membrii Consiliului Național pentru Participare au prezentat avizul la proiectul de decizie supus consultărilor publice.

Prin avizul său membrii CNP comunică despre lipsa obiecțiilor pe marginea documentului propriu-zis. Totodată, în vederea implementării Legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilități si asigurării conformității actelor legislative si normative ale R. Moldova cu prevederile Convenției ONU în Domeniul Drepturilor Persoanelor du Dizabilități (UNCRPD), membrii Consiliului Național pentru Participare și organizațiile din domeniul protecției persoanelor cu dizabilități solicită întreprinderea pașilor concreți pentru realizarea cît mai urgentă a angajamentelor asumate în vederea ajustării legislației naținale ce vizează domeniul dizabilități, în conformitate cu prevederile art.. 61 al Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.

Documente anexe