CNPProduseAvize și propuneriSocialGL Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate susţine proiectul Strategiei pentru protecţia copilului şi familiei pentru perioada 2014-2020

GL Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate susţine proiectul Strategiei pentru protecţia copilului şi familiei pentru perioada 2014-2020

25.11.2013

Membrii Grupului de Lucru Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate susţin proiectul Strategiei pentru protecţia copilului şi familiei pentru perioada 2014-2020. Consiliul Naţional pentru Participare a fost membru al grupului de lucru creat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Famiiei pentru consultarea conceptului Strategiei, începînd cu elaborarea obiectivelor şi trasarea domeniilor de acoperire. Avizul CNP îl puteţi găsi în anexă.

De asemenea, anexat este şi avizul pozitiv al CNP la proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative”, ce ţine de integrarea persoanelor străine și asigurarea drepturilor lor, în special asigurarea dreptului la viața socială şi asistenţa socială.