CNPProduseAvize și propuneriSocialGrupul de Lucru Politici Sociale, Educație și Sănătate a examinat cinci proiecte de documente din domeniul social

Grupul de Lucru Politici Sociale, Educație și Sănătate a examinat cinci proiecte de documente din domeniul social

02.01.2014

La solicitarea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, pe parcursul lunii decembrie 2013, Grupul de Lucru Politici Sociale, Educație și Sănătate din cadrul Consiliului Național de Participare a examinat patru proiecte de hotărîri ale Guvernului şi un proiect de lege:

1) proiectul Hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de acreditare a prestatorilor de servicii sociale”.

2) proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenței, neglijării, exploatării, traficului”.

3) proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului–cadru al Serviciului de îngrijire la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate”.

4) proiectul Hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a compensaţiei unice familiilor ce şi-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl”.

5) proiectul legii privind indemnizaţiile adresate copiilor.

În urma examinării proiectelor menţionate de către membrii Grupului de Lucru, cît şi de către constituenți, acestea au fost susținute.

Este de menţionat că, Consiliul Naţional pentru Participare, a fost membru al grupurilor de lucru create de către Minister în scopul elaborării proiectului Regulamentului cu privire la procedura de acreditare a prestatorilor de servicii sociale şi a proiectului Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenței, neglijării, exploatării, traficului. Astfel, toate propunerile pe marginea acestor proiecte, înaintate de către reprezentanţii CNP în cadrul ședințelor de lucru, au fost luate în considerare şi, respectiv, versiunile finale ale proiectelor au fost susţinute fără obiecţii.

De asemenea, fără obiecţii a fost susţinut şi proiectul Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a compensaţiei unice familiilor ce şi-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl.

Totodată, membrii Grupului de Lucru şi constituenţii săi au venit cu un şir de recomandări întru îmbunătăţirea proiectului legii privind indemnizaţiile adresate copiilor şi a proiectului Regulamentului–cadru al Serviciului de îngrijire la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate.

Toate avizele le puteţi găsi în anexe.