CNPProduseAvize și propuneriSocialGL Politici Sociale, Educație și Sănătate a examinat patru proiecte de acte normative din domeniul social

GL Politici Sociale, Educație și Sănătate a examinat patru proiecte de acte normative din domeniul social

07.02.2014

La solicitarea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, pe parcursul lunii ianuarie 2014, Grupul de Lucru Politici Sociale, Educație și Sănătate din cadrul Consiliului Național de Participare a examinat patru proiecte de acte normative:

(1) Proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.470 din 2 mai 2006”, prin care se propune aducerea în concordanţă a prevederilor acestei Hotărîri cu modificările introduse în Legea nr.121-XV din 2 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie - majorarea cu 250 de lei a alocaţiei lunare de stat acordate unuia dintre părinţii, inapţi de muncă, ai participanţilor la acţiunile de luptă în timp de pace sau la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei RM căzuţi la datorie sau ai participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl.

 (2) Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea Hotărîrii  Guvernului nr.1189 din 22 octombrie 2008”, prin care se propune majorarea, de la 300 la 525 de lei, a compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare acordate persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E.Cernobîl.

 (3) Proiectul Hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciului asistenţă parentală profesionistă şi a standardelor minime de calitate”.

(4) Proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru Serviciul social Casă comunitară pentru copii în situaţie de risc”.

În urma examinării proiectelor menţionate de către membrii Grupului de Lucru, cît şi de către constituenți, acestea au fost susținute fără obiecții.