CNPProduseAvize și propuneri
Avize și propuneri

Avize și propuneri

Legea privind accesul la informaţie

AO "Asociaţia pentru Democraţie Participativă" a prezentat Ministerului Justiţiei comentarii pe marginea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie. Propunem pentru…

16.06.2011

Legea pentru modificarea unor acte legislative

AO "Transparency International" a prezentat Ministerului Justiţiei avizul la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (art.11 din Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită al funcţionarului…

10.06.2011

Expert-Grup: Provocările descentralizării fiscale

Recent, Ministerul Finanțelor a dat publicității schița unui studiu axat pe problematica descentralizării fiscale. Autorii și-au propus drept obiectiv studierea oportunității reţinerii impozitului pe venitul persoanelor fizice şi juridice prin…

08.06.2011

Legea privind cultele religioase şi părţile lor componente

Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) Viitorul şi Transparency International, membri ai Consiliului Naţional pentru Participare, au prezentat comentariile sale pe marginea Legii…

06.06.2011

Poziţia CNP privind salarizarea personalului din sectorul bugetar

În cadrul şedinţei de Guvern din 20 aprilie 2011, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Avizul asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din  23 decembrie 2005 cu…

03.06.2011

Expert-Grup: Economia evoluează după cifre noi, dar după modele vechi

Trendul pozitiv, demarat în 2010 în unele sectoare ale economiei reale a determinat revizuirea principalilor indicatori macroeconomici. „Deşi aparent pozitive, aceste tendinţe pot fi temperate cu uşurinţă odată cu disiparea…

16.05.2011

Expert-Grup: Eficienţa autorităţilor publice locale din Republica Moldova: importanţa şi factorii determinanţi...

Expert-Grup a lansat Studiul “Eficienţa autorităţilor publice locale din Republica Moldova: importanţa şi factorii determinanţi”. În contextul actualei reforme de descentralizare, precum şi a constrângerilor bugetare severe cu care se…

22.04.2011

Regulamentul-cadru de activitate a Consiliului Local pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Pe 23 februarie curent, Guvernul din R. Moldova a trimis Consiliului Naţional pentru Participare (CNP) spre examinare şi avizare proiectul Hotărârii  cu privire la aprobarea Regulamentului Cadru de activitate a…

12.03.2011

Reaсţia Consiliului Naţional pentru Participare la decizia Guvernului din 14 decembrie privind interzicerea comerci...

În cadrul şedinţei Guvernului din 14 decembrie a fost adoptată decizia privind interzicerea comercializării cărţii "Sexul povestit celor mici". Consiliul Naţional pentru Participare, organ consultativ creat la iniţiativa Guvernului, vine…

20.12.2010

Ministerul Sănătăţii a refuzat să implice Societatea Civilă în cadrul întâlnirii cu Misiunea Secretariatului Conven...

În perioada 18 – 22 octombrie curent în Moldova s-a aflat o Misiune a Secretariatului Convenţiei cu sediul la OMS, cu scopul evaluării necesităţilor în implementarea Convenţiei Cadru a OMS…

25.10.2010