CNPProduseAvize și propuneri
Avize și propuneri

Avize și propuneri

Comentariile ADEPT la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii privind transparența în procesul deci...

Asociaţia pentru Democraţie Participativă "ADEPT" a prezentat Ministerului Justiției, în cadrul procesului de consultare publică, comentarii la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind…

08.11.2013

Proiectul Strategiei "Educaţia-2020" avizat de GL Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate

Membrii Grupului de lucru Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate al Consiliului Naţional pentru Participare, de comun cu constituenţii săi, au examinat proiectul Strategiei sectoriale de dezvoltare pentru anii 2014-2020 „Educaţia…

01.11.2013

Recomandări la cadrul legal ce vizează transparența în procesul decizional

Cu referire la anunțul privind inițierea procedurii de modificare a cadrului normativ privind asigurarea transparenței decizionale, Grupul de Lucru Justiție și Drepturile Omului al Consiliului Național pentru Participare (CNP), cu…

17.10.2013

Interventie pe marginea Strategiei „Turism 2020”

GL Economie, Finanțe și Mediu Antreprenorial din cadrul Consiliului Național de Participare prezintă o intervenție pe marginea Strategiei de Dezvoltare a Turismului 2020, realizată de Viorel Miron, director al Asociației…

15.10.2013

Grupul de Lucru Politici Sociale, Educație și Sănătate a avizat fără obiecţii un proiect de hotărîre a Guvernului,...

Ministerul Sănătăţii a solicitat avizarea proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei”. În…

07.10.2013

GL Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate a avizat proiectul Regulamentului cu privire la procedura de acreditare a...

La solicitarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, membrii Grupului de lucru Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate al Consiliului Naţional pentru Participare de comun cu constituenţii săi (Alianţa Organizaţiilor pentru…

07.10.2013

Raport de intervenție: Politica bugetar-fiscală și vamală pentru 2014

Grupul de Lucru Economie, Finanțe și Mediu Antreprenorial prezintă Raportul de intervenție pe marginea politicii bugetar-fiscale și vamale pentru anul 2014, elaborat în cadrul Consiliului Național pentru Participare, realizat de…

30.09.2013

Raport: „Implementarea strategiei de creștere a competitivității TIC”

Grupul de Lucru Economie, Finanțe și Mediu Antreprenorial din cadrul Consiliului Național pentru Participare prezintă raportul cu privire la „Implementarea strategiei de creștere a competitivității TIC,” elaborat de ATIC Moldova.…

17.09.2013

Grupul de Lucru Politici Sociale, Educație și Sănătate a examinat trei proiecte de documente din domeniul social...

La solicitarea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Grupul de Lucru Politici Sociale, Educație și Sănătate din cadrul Consiliului Național de Participare a examinat două proiecte de acte normative: (1)…

03.09.2013

Expres-analiza componentei „turism rural” din Strategia agriculturii 2014-2020

GL Economie, Finanțe și Mediu Antreprenorial din cadrul Consiliului Național de Participare prezintă o expres-analiză a componentei „turism rural” din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural din…

26.08.2013

Recomandările GL Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate la 2 proiecte din domeniul sănătăţii

Membrii Grupului de lucru Politici Sociale, Educaţie şi Sănătate din cadrul Consiliului Naţional pentru Participare, cu contribuţia AO Keystone Moldova, au consultat 2 proiecte de acte normative ce vizează domeniul…

22.08.2013

Intervenție pe marginea Proiectului de lege privind Comitetul Național pentru Stabilitate Financiară

În cadrul ședinței Guvernului din 21 august, va fi prezentat spre aprobare proiectul de lege privind Comitetul Național pentru Stabilitate Financiară. În general, considerăm oportună existența și buna funcționare a…

19.08.2013