CNPProduseAvize și propuneri
Avize și propuneri

Avize și propuneri

Grupul de Lucru Mediu al CNP solicită transparenţa deciziilor Fondului Ecologic Naţional

Grupul de Lucru Mediu din cadrul Consiliului Naţional pentru Participare a expediat, la 14 ianuarie 2012, un demers către Ministerul Mediului, solicitând ca deciziile privind proiectele aprobate de către Consiliul…

15.01.2013

Proiectul Legii transportului naval intern poate fi adoptat doar cu modificările în favoarea mediului

Mişcarea Ecologistă din Moldova, membra a CNP, a expediat astazi, 21.12.2012, o Scrisoare Deschisă către Presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Marian Lupu, în care îşi exprimă încrederea că proiectul Legii transportului…

21.12.2012

CNP a prezentat avizul la proiectul de modificare a Programului unic în asistență medicală

În contextul inițierii, începînd cu data de 10 decembrie 2012, a consultărilor publice pe marginea proiectului hotărârii Guvernului “Pentru aprobarea modificărilor si completărilor ce se operează în Programul unic al…

19.12.2012

Comentarii la proiectul de Lege privind răspunderea disciplinară a judecătorilor

Grupul de Lucru Justiție și Drepturile Omului a Consiliului Național pentru Participare, în conlucrare cu Avocatul Vitalie Chiuchitu, urmare a lansării de către Ministerului Justiției, a procesului de consultare publică a proiectului…

10.12.2012

Recomandări la pr. Lege privind răspunderea disciplinară a judecătorilor

Grupul de Lucru Justiție și Drepturile Omuluia Consiliului Național pentru Participare, urmare a lansării de către Ministerului Justiției, a procesului de consultare publică a proiectului de Lege cu privire la…

10.12.2012

CNP a avizat un Proiect de HG ce vizează mai multe modificări în domeniul dizabilității

Ca rezultat al solicitării parvenite din partea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei de a examina și aviza proiectul hotărîrii Guvernului ”Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea…

07.12.2012

Recomandări la pr. Legii privind activitatea Consiliului Nedescriminare și amendamentele la cadrului legal secundar...

Centrul de Resursă pentru Drepturile Omulu), împreună cu reprezentanții Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Amnesty International Moldova, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova și ai altor ONG-uri și experți…

04.12.2012

Recomandări la pr. Legii cu privire la activitatea Consiliului pu prevenirea şi eliminarea discriminării

La solicitarea Consiliului Naţional pentru Participare, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a examinat proiectul de lege cu privire la activitatea Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea…

30.11.2012

Regulamentul Consiliului pu prevenirea și eliminarea discriminării

Grupul de Lucru Justiție și Drepturile Omului a elaborat și propus spre examinare Ministerului Justiției proiectul Regulamentului Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, organ colegial cu statut de…

29.11.2012

PNADO 2011-2014, versiunea din 02.11.2012

Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT a prezentat Ministerului Justiției recomandări la proiectul Planului de Acţiuni în domeniul Drepturilor Omului 2012-2014, versiunea din 2 noiembrie 2012, care a fost plasată pe…

29.11.2012

Comentariile CNP pe marginea Poriectului GH ”Cu privire la determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă””...

În contextul inițierii, de către Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei a consultărilor publice pe marginea proiectului HG ”Cu privire la determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă”, membrii Consiliului Național…

14.11.2012

Propuneri de ecologizare a Strategiei "Educația -2020"

Grupul de Lucru Mediu al Consiliului Naţional pentru Participare prezintă Demersul semnat de Alecu Reniţă, coordonatorul Grupului Mediu, preşedinte al Mişcării Ecologiste din Moldova, privind ecologizarea Strategiei "Educaţia - 2020". …

14.11.2012