CNPProduseAvize și propuneri
Avize și propuneri

Avize și propuneri

Policy Brief: „Politica și administrarea fiscală în viziunea mediului de afaceri”

Grupul de lucru Economie, Finanțe și Mediu Antreprenorial prezintă „Politica și administrarea fiscală în viziunea mediului de afaceri”, realizată de Ion Tornea, expert economic din cadrul Institutului pentru Dezvoltare și…

08.11.2012

Policy Brief: „Analiza majorării salariilor pentru judecători: costuri fără beneficii?”

Grupul de lucru Economie, Finanțe și Mediu Antreprenorial prezintă „Analiza majorării salariilor pentru judecători: costuri fără beneficii?!”, realizată de Rustam Romaniuc, director programe din cadrul Centrului Analitic Independent Expert-Grup. Acest…

06.11.2012

Avizul CNP - proiectul HG Agentia Medicamentului

În contextul inițierii, începînd cu data de 2 octombrie 2012, a consultărilor publice pe marginea proiectul hotărârii Guvernului “Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită a Agenţiei Medicamentului şi…

19.10.2012

Plăți suplimentare pentru confort sporit în spitalele publice: pro și contra

Un proiect de decizie elaborat de Ministerul Sănătăţii şi înaintat recent pentru consultări publice vine cu iniţiativa de a permite plăţile suplimentare în saloane cu confort sporit şi alimentaţie personalizată.…

17.10.2012

Policy Brief „Cetățenii și transparența: impedimente în actul de guvernare?”

Grupul de lucru Economie, Finanțe și Mediu Antreprenorial prezintă o analiză de transparență a proiectului legii bugetului de stat 2013, realizată de Dumitru Budiaschi, director de program din cadrul Centrului…

28.09.2012

Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2011-2014

Transparency Internationl-Moldova a prezentat Ministerului Justiției avizul pe marginea proiectului Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2011-2014. Experții TI-Moldova, au înaintat, printre altele, următoarele obiecţii şi propuneri: 1. Ţinînd…

27.09.2012

Legea privind întrunirile și Codul Contravențional

Experții Centrului de Resurse al ONG pentru Drepturile Omului (CReDO) a prezentat Ministerului Afacerilor Interne avizul pe marginea proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 26-XVI din 22.02.2008 privind întrunirile şi a Codului…

26.09.2012

Legea privind modul de asigurare şi restabilire a ordinii publice în cadrul evenimentelor publice

"Centrul de Resurse al ONG pentru Drepturile Omului" (CReDO) a prezentat Ministerului Afacerilor Interne avizul pe marginea proiectului de Lege privind modul de asigurare şi restabilire a ordinii publice în cadrul evenimentelor…

25.09.2012

Comentariile CNP la Strategia ”Educația 2020”

În contextul inițierii, de către Ministerul Educației, a consultărilor publice pe marginea Strategiei sectoriale pentru dezvoltarea educației pentru anii 2012-2020, membrii Grupului Social, Educație și Sănătate al Consiliului Național pentru…

21.09.2012

Legea privind avocații parlamentari

Urmare a anunțului lansat de Ministerul Justiției privind inițierea amendării cadrului normativ cu privire la avocatul parlamentar și Centrul pentru Drepturile Omului, propunem spre examinare comentariile grupului de lucru Justiție…

14.09.2012

Grupul de lucru Justiție și drepturile omului a prezentat recomandări conducerii Ministerului Justiției și Cancelar...

În data de 29 august, 2012, urmare a desfășurării Atelierului de Lucru privind procesul de creare legislativă, cu participarea Consiliului Național pentru Participare (CNP) și reprezentanților Ministerului Justiției și Cancelariei de Stat, coordonatorul…

29.08.2012

Legea cu privire la actele normative

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale “Viitorul” a expediat către Ministrul Justiției, Dl Oleg Efrim, recomandări cu privire la proiectului Legii cu privire la actele normative, supus procedurii de consultări publice,…

18.07.2012