CNPProduseAvize și propuneri
Avize și propuneri

Avize și propuneri

Legea privind prevenirea şi combaterea discriminării

AO "Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului" (CReDO) a prezentat Ministerului Justiţiei comentarii pe marginea proiectului Legii privind prevenirea şi combaterea discriminării. Propunem pentru informare comentariile vizate.

21.09.2011

Participarea RM în Politica de Securitate şi Apărare Comună a UE poate oferi noi perspective de cooperare cu UE

Inconsecvenţa dirijării politice, ineficienţa managementului Politicii de Securitate şi Apărare a R. Moldova (PSARM) la nivel superior, precum şi resursele bugetare limitate se numără printre principalele obstacole care împiedică ţara…

09.09.2011

Răspunsul Ministerului Educaţiei la demersul CNP privind optimizarea educaţiei şi mărimea claselor de elevi

Ca urmare a demersului Consiliului Naţional pentru Participare adresat Guvernului Republicii Moldova, cu referinţă la optimizarea sistemului educaţional şi mărimea claselor de elevi, Ministerul Educaţiei a oferit răspuns cu privire…

10.08.2011

Reacție CNP: nerespectarea Legii “Cu privire la tutun şi la articolele din tutun”

Consiliul Naţional pentru Participare (CNP) este îngrijorat de nerespectarea legislaţiei privind comercializarea cu amănuntul a articolelor din tutun specificată în alin. (3) din art.15 al Legii nr.278 din 14.12.2007 “Cu…

09.08.2011

Reforma sistemului judecătoresc

AO "Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului" (CReDO) a prezentat Ministerului Justiţiei comentarii pe marginea unor legi ce vizează reforma sistemului judecătoresc. Propunem pentru informare comentariile nominalizate.

04.08.2011

Aviz CNP: Regulamentul Inspecţiei Sociale

Consiliul Naţional pentru Participare (CNP) a examinat şi avizat proiectul Hotărârii de Guvern "Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sociale, structurii şi efectivului-limită ale acesteia", înaintat de Ministerul Muncii, Protecţiei…

04.08.2011

Transparenţa decizională

Consiliul Naţional pentru Participare, inclusiv AO "Asociaţia pentru Democraţie Participativă "ADEPT" şi "Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO)" au prezentat Prim-Ministrului la 04.07.2011  concluzii şi comentarii cu privire la implementarea eficientă,…

01.08.2011

Legea cu privire la modul de aplicare a forţei fizice, mijloacelor speciale şi a armei de foc

AO "Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului" a prezentat Ministerului Afacerilor Interne expertiza sa pe marginea proiectului de Lege cu privire la modul de aplicare a forţei fizice, mijloacelor speciale şi…

01.08.2011

Aviz CNP: Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din R. Moldova

Consiliul Naţional pentru Participare a examinat şi avizat proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din Republica Moldova, prezentat cu titlul de iniţiativă legislativă nr. 1693 din 14…

28.07.2011

Răspunsul MMPSF la interpelarea privind salarizarea personalului din sectorul bugetar

Sporirea protecţiei sociale a salariaţilor cu retribuţie mică din ramurile sectorului bugetar prin majorarea graduală a salariilor de bază şi perfecţionarea Reţelei tarifare unice a fost stabilită drept una din…

13.07.2011

Acordul între Guvernul RM şi Guvernul Muntenegrului privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate

"Institutul pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului" a prezentat Ministerului Afacerilor Interne expertiza privind proiectul Acordului între Guvernul RM şi Guvernul Muntenegrului privind cooperarea în domeniul combaterii crimei…

11.07.2011

Legea Serviciului protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale

"Institutul pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului" a prezentat Ministerului Afacerilor Interne avizul pe marginea proiectului de Lege pentru modificarea art. 17 al Legii Serviciului protecţiei Civile şi Situaţii…

11.07.2011