CNPProduseInițierea reformelorDrepturile omuluiDemers către Prim-Ministrul RM, Ministrul Justiției, Ombudsman privind sesizarea Curții Constituționale

Demers către Prim-Ministrul RM, Ministrul Justiției, Ombudsman privind sesizarea Curții Constituționale

29.07.2013
Demers către Prim-Ministrul RM, Ministrul Justiției, Ombudsman privind sesizarea Curții Constituționale

Membrii Grupului de Lucru Justiție și Drepturile Omului al CNP, împreună cu Centrul de Informaţii GENDERDOC-M, Programului Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova, Grupul de Lucru Justiție și Drepturile Omului al Consiliului Național pentru Participare, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, Institutul pentru Politici Publice, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Coaliția Nediscriminare a expediat un demers Prim-ministrului Republicii Moldova, Ministrului Justiției și instituției ombudsmanului cu solicitarea sesizării, cât de curând posibil, Curții Constituţionale în vederea controlului constituţionalităţii sintagmei - ”alte relaţii decît cele legate de căsnicie şi familie în conformitate cu Constituția și Codul Familiei” din alin. (2) al art. 901 Cod Contravențional al RM.

Semnatarii au informat factorii de decizie asupra necorespunderii sintagmei respective cu art. 1, 4, 16, 32, 40 și 54 ale Constituției RM; prevederile art. 1 alin. (2) al Legii 121/2012 cu privire la asigurarea egalității; art. 10, 11 și 14 ale Convenției Europene a Drepturilor Omului, precum și opiniei Comisiei de la Veneția privind interzicerea aşa-zisei „propagande a homosexualității” în lumina legislaţiei recente adoptate în unele State Membre ale Consiliului Europei, Recomandării 2021(2013) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind combaterea discriminării pe motiv de orientare sexuală şi identitate de gen, adoptată la 27 iunie 2013, constituind, de fapt, un impediment legal ascuns (discriminare indirectă) pentru realizarea drepturilor comunității LGBT la libera exprimare și întrunire.

Textele demersurilor pot fi accesate în anexă.