CNPProduseInițierea reformelorDrepturile omuluiSolicitarea către Parlementul RM privind abrogarea art. 90 (1) din Codul Contravențional

Solicitarea către Parlementul RM privind abrogarea art. 90 (1) din Codul Contravențional

29.07.2013
Solicitarea către Parlementul RM privind abrogarea art. 90 (1) din Codul Contravențional

Membrii Grupului de Lucru Justiție și Drepturile Omului al CNP, împreună cu Centrul de Informaţii GENDERDOC-M, Fundaţia Soros-Moldova, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, Centrul de Informare în Domeniul Drepturilor Omului, Institutul de Politici Publice Centrul de investigații jurnalistice, Institutul pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului, Asociația Obștească „Acces-Info” au solicitat Parlamentului Republicii Moldova abrogarea art. 901 din Codul Contravențional al Republicii Moldova.

În susținerea solicitării, semnatarii au argumentat că Legea nr. 117 din 23.05.2013, prin care a fost introdus art. 901 din Codul Contravențional al Republicii Moldova, conține reglementări contradictorii în raport cu principiile unui stat de drept, care nu se încadrează sub nici o formă în vectorul pro-european, pretins de către autoritățile din Republica Moldova. O astfel de prevedere, constituie un atac grav la libertatea opiniei și exprimării (art. 32 din Constituția RM), precum aduce prejudicii considerabile unuia din principiile esențiale apărate de Constituția Republicii Moldova și anume principiul egalității tuturor în fața legii (art. 16 din Constituția RM).

Membrii Grupului de Lucru, împreună cu semnatarii au obiectat și față de modalitatea în care a fost examinat și argumentat proiectul de lege privind completarea Codului Contravențional al Republicii Moldova. Adoptarea unei astfel de legi, pune la îndoială executarea de către persoanele responsabile, a plenitudinii  prevederilor Legii nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, precum și Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional.

Textele demersurilor pot fi accesate în anexă.