CNPProduseInițierea reformelorDrepturile omuluiApelul OSC către Preşedinţie şi Parlament cu privire la Legea Avocatului poporului

Apelul OSC către Preşedinţie şi Parlament cu privire la Legea Avocatului poporului

27.12.2013
Apelul OSC către Preşedinţie şi Parlament cu privire la Legea Avocatului poporului

Mai multe asociații obșești din domeniul drepturilor omului, printre care și organizații membre ale grupului de lucru Justiție și Drepturile Omului al CNP, s-au alăturat apelulului către Preşedinţie şi Parlament cu privire la Legea Avocatului poporului.

La 23 decembrie 2013, Parlamentul a adoptat Legea cu privire la Avocatul poporului. Organizaţiile semnatare sunt extrem de îngrijorate de introducerea unei noi condiţii de eligibilitate pentru candidaţii la funcţia de Avocat al poporului, şi anume cerinţa de a avea minim 20 de ani de experienţă. Organizaţiile semnatare solicită Preşedintelui să nu promulge legea, iar Parlamentului - să modifice legea, revenind la condiţia anterioară de activitate notorie în domeniul apărării sau promovării drepturilor omului de cel puţin 5 ani. De asemenea, Parlamentul ar putea stabili un alt termen de până la 10 ani de experienţă. 

Proiectul de lege cu privire la Avocatul poporului a fost elaborat de Ministerul Justiţiei, cu participarea reprezentanţilor diferitor organizaţii neguvernamentale şi internaţionale, în cadrul unui grup de lucru constituit în noiembrie 2011. De asemenea, proiectul a fost supus consultărilor publice, iar societatea civilă a avut posibilitatea de a expedia propuneri în termeni restrânşi în adresa Ministerului Justiţiei. Proiectul a reprezentat un consens al diferitor participanţi atât din executiv, cât şi din societatea civilă. Cerinţa de eligibilitate pentru candidaţii la funcţia de Avocat al poporului de a avea minim 20 de ani de experienţă, a fost introdusă în lectura a II-a în Plenul Parlamentului, fără nici o consultare publică sau justificare plauzibilă.

Semnatarii consideră că cerinţa de minim 20 de ani de experienţă de muncă pentru a candida la funcţia de Avocat al poporului este una exagerată, nejustificată şi abuzivă. Considerăm că cerinţa respectivă este discriminatorie, deoarece limitează nejustificat participarea la concurs a persoanelor cu vârsta de până la 40 de ani. Această condiţie nu este justificată, deoarece funcţia de Avocat al poporului nu presupune activităţi care nu ar putea fi efectuate de o persoană care nu are vârsta de 40 de ani sau care nu are 20 de ani de experienţă. De asemenea, condiţia experienţei de 20 de ani nu este o condiţie profesională esenţială, care ar fi imperios necesară pentru exercitarea atribuţiilor de Avocat al poporului sau în lipsa căreia exercitarea atribuţiilor de Avocat al poporului ar fi imposibilă. Mai mult, în contextul Republicii Moldova, această condiţie este abuzivă, deoarece de fapt presupune admiterea doar a persoanelor care şi-au făcut studiile şi au început activitatea până în anul 1993, atunci când exista foarte puţină experienţă cu privire la democraţie şi drepturile omului.

Semnatarii solicită: 

  1. Preşedintelui Republicii Moldova – să nu promulge legea cu privire la Avocatul poporului şi să o restituie Parlamentului; 
  2. Parlamentului Republicii Moldova – să modifice legea pentru a exclude cerinţa de 20 de ani de experienţă şi să o înlocuiască cu condiţia de activitate notorie în domeniul apărării sau promovării drepturilor omului de până la 10 ani.


Organizaţiile semnatare:

•    Ambasada Drepturilor Omului,
•    Amnesty International Moldova, 
•    Asociaţia pentru Abilitarea Copilului şi Familiei „AVE Copiii”,
•    Asociaţia Promo-LEX,
•    Centrul de Informare în Domeniul Drepturilor Omului (CIDO),
•    Centrul de Informare şi Documentare a Drepturilor Copilului (CIDDC),
•    Centrul de Politici şi Analize în Sănătate (PAS),
•    Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM),
•    Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO),
•    Centrul International „La Strada”, 
•    Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), 
•    Coaliţia Nediscriminare,
•    Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM),
•    Fundaţia Est-Europeană,
•    Gender-Centru,
•    Institutul de Politici Publice (IPP),
•    Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM)