CNPProduseInițierea reformelorEconomiePrioritățile de reformare a sistemului de pensii din Republica Moldova

Prioritățile de reformare a sistemului de pensii din Republica Moldova

17.02.2014
Prioritățile de reformare a sistemului de pensii din Republica Moldova

Grupul de Lucru economic din cadrul CNP a făcut public documentul de politici „Prioritățile de reformare a sistemului de pensii din Republica Moldova”. Documentul prezintă vulnerabilităţile sistemului public de pensii și oferă o serie de recomandări pentru reformarea sistemului. 

La sfârșitul anului 2013 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a lansat dezbateri publice referitor la reformarea sistemului de pensii. Această inițiativă, reprezintă un prim pas spre realizarea obiectivului strategic „Sistem de pensii: echitabil şi sustenabil” stabilit în „Strategia Națională de Dezvoltare a Republicii Moldova: Moldova 2020”. În 2011, până la aprobarea strategiei, deja, a fost realizată o ajustare parametrică a sistemului de pensionare, iar dezbaterile reprezintă o continuarea a procesului de reformare. Totodată acțiunile inițiate în 2013 au ca prim scop sensibilizarea opiniei publice și pregătirea populației pentru realizarea unor schimbări mai ample și mai profunde.

Reformarea sistemului de pensionare este imperativă, situația socio-economică și contextul demografic sunt profund nefaste, iar orice tărăgănare a unor schimbări cardinale se transpune în costuri adiționale pentru Republica Moldova. Păstrarea status-quo-lui pune pericol viabilitatea sistemului  de  pensii  şi implicit chiar potențialul de creștere economică. În același timp asigurarea plății pensiilor din surse externe sistemului  de pensii va comprima finanțarea altor sectoare și va reduce şansele de implementare reuşită a altor reforme, şi, implicit, va pune în pericol realizarea altor priorităţi de dezvoltare.

Pentru întrebări sau comentarii, vă rugăm să contactați autorul documentului, Alexandru Fala, Director Program „Sectorul monetar și modelare economică”, din cadrul Centrului Analitic Independent EXPERT-GRUP (alexandru[at]expert-grup.org).

Acest material/publicație este realizat de Grupul de lucru „Economie, finanțe și mediu antreprenorial” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională(Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene, Guvernului Suediei, Sida sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Untitled

Documente anexe