CNPProduseInițierea reformelorJustițieReformarea Procuraturii. Ce se mai aude?

Reformarea Procuraturii. Ce se mai aude?

25.10.2012
Reformarea Procuraturii. Ce se mai aude?

CNP (Consiliul Național pentru Participare) și organizațiile membre s-au angajat într-un continuu proces de participare la reformarea Procuraturii Republicii Moldova din responsabilitate socială și susțin activ acest proces.

La acest moment,  parteneriatul dintre CNP și Procuratură se află la etapa finalizării strategiei și purcede la elaborarea planului de acțiuni.

În timpul apropiat, CNP va prezenta mass-mediei un breef despre procesul de implementare a celor 20 de propuneri parvenite din parte societății civile. Printre acestea se numără:

·        Consolidarea mecanismul instituțional de semnalare, analiză și tratare a influențelor ce se nasc în interiorul instituției date, dar și ale celor venite din afara instituției. Totodată stabilirea sancțiunilor concrete și acțiunilor penale pentru oricare încercare de influență asupra procurorului.

·        Elaborarea și implementarea unui sistem statistic electronic de evidență a tuturor dosarelor la fiecare etapă, care ar permite accesarea și urmărirea corectitudinii desfășurării actului de urmărire.

·        Întărirea abilităților procuraturii de supraveghere a organelor care efectuează măsuri speciale de investigație.

Conlucrarea dintre CNP și Procuratură  va produce rezultate vizibile, atît pe termen scurt, cît și pe termen lung. Astfel, la finele lunii noiembrie va fi organizată o masă rotunda ce va avea drept scop prezentarea Programului de Dezvoltare Strategică a Procuraturii și a planului de acțiuni ce va facilita implimentarea acestui program.