CNPProduseInițierea reformelorJustițiePrincipiile promovate de societatea civilă în reformarea Procuraturii

Principiile promovate de societatea civilă în reformarea Procuraturii

31.10.2012
Principiile promovate de societatea civilă în reformarea Procuraturii

Organizaţiile societăţii civile subsemnate exprimă convingerea

asupra necesității cooperării în procesul de reformare a Procuraturii,

proces iniţiat de conducerea acesteia, prevăzut de documentele strategice.

Principiile promovate de societatea civilă:

1. Depolitizarea şi asigurarea independenţei Procuraturii


1.1 Procedura de selectare, numire şi eliberare din funcţie a Procurorului General este depolitizată şi conformă  practicilor europene, cu asigurarea încrederii şi transparenţei acestui proces.  Prevederi de stabilitate ale activităţii Procurorului General numit în funcţie garantate prin lege;

1.2 Consolidarea mecanismului instituţional autonom de semnalare, analiză şi tratare a influenţelor necorespunzătoare din interior şi din exterior, inclusiv confirmarea periodică a integrităţii. Mecanisme şi obligaţia de denunţare obligatorie a cazurilor de influenţă elaborate;

1.3 Extinderea sancţiunilor disciplinare, contravenţionale şi penale pentru influenţă ilegală asupra procurorului;

1.4 Îmbunătăţirea procesului de selectare a candidaţilor la funcţia de procuror (identificarea timpurie şi extinsă a candidaţilor);

1.5 Implementarea adecvată a prevederilor privind modificările şi completările Codului de procedură penală pentru garantarea independenţei decizionale a fiecărui procuror;

1.6 Consolidarea independenţei administrative şi logistice în activitatea procurorului.

2. Eficienţa şi întărirea capacităţilor instituţionale a Procuraturii

2.1 Precizarea şi definitivarea în continuare a competenţelor Procuraturii în conformitate cu standardele şi practica europeană;

2.2 Consolidarea capacităţilor de realizare a produselor analitice din domeniul combaterii criminalităţii (evaluarea potenţialului şi a neajunsurilor actuale, identificarea şi unificarea modelelor de analiză);

2.3 Consolidarea unităţii responsabile de combaterea torturii prin conferirea statutului şi capacităţilor operaţionale şi organizatorice distincte în vederea îmbunătăţirii independenţei operaţionale;

2.4 Introducerea unui sistem statistic electronic de evidenţă comprehensivă şi detaliată a tuturor dosarelor (dosarul electronic), la fiecare etapă a procesului: de sesizare, de urmărire penală, de judecare şi executare a hotărîrilor, cu posibilitatea accesării diferenţiate la datele dosarului în vederea asigurării monitorizării calităţii  şi corectitudinii desfăşurării activităţilor de urmărire;

2.5 Consolidarea autonomiei şi statutului procuraturii anticorupţie;

2.6 Eficienţa organizării activităţii procuraturilor teritoriale  şi specializare.

Stabilirea unor indicatori calitativi de evaluare a  volumului de muncă exercitat de procurori;

2.7 Consolidarea capacităţilor de colectare, sintetiză, analiză  şi sistematizare a constatărilor în urma activităţii de urmărire în scopul identificării domeniilor de risc şi prezentarea de soluţii necesare fundamentării şi formulării de propuneri de modificare a politicilor, precum şi a documentelor de dezvoltare strategică;

2.8 Prezentarea şi dezbaterea publică periodică în baza produselor analitice a domeniilor de risc major, formînd astfel priorităţile de implicare strategică a Procuraturii.

3. Responsabilizarea şi transparenţa sporită a Procuraturii

3.1 Elaborarea unui sistem nou de apreciere a performanţelor Procuraturii, orientat spre eficienţă şi rezultativitate (indicatori de performanţă). Formularea în baza analizei strategice de risc a fenomenului de criminalitate a priorităţilor strategice;

3.2 Elaborarea şi adoptarea mecanismului de comunicare publică, îmbunătăţirea procedurilor de acces la informaţii publice pentru publicul larg cu referire dosarele în faza susceptibilă transmiterii acestora la instanţa de judecată;

3.3 Consolidarea relaţiilor cu publicul (extinderea subdiviziunii responsabile de relaţii cu publicul, instruirea personalului care are relaţii cu presa);

3.4 Crearea unei platforme de dialog cu societatea civilă şi autorităţile publice de profil în vederea îmbunătăţirii capacităţilor analitice şi de analiză a fenomenelor criminale, inclusiv a reformei instituţionale;

3.5 Dezvoltarea mecanismului de măsurare a nivelului de încredere în eficienţa şi performanţă a activităţii Procuraturii;

3.6 Îmbunătăţirea raportării anuale, cu prezentarea datelor şi informaţiilor cantitative şi calitative asupra performanţei Procuraturii, inclusiv evaluarea strategică a domeniilor de risc. Asigurarea punerii lor în discuţie on-line.

Organizaţiile membre ale Consiliului Naţional pentru Participare (CNP):

-         Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO), Sergiu Ostaf

-         Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM), Vanu Jereghi

-         Transparency International – Moldova, Efim Obreja

Organizaţiile partenere:

-         Amnesty International din Moldova, Cristina Pereteatcu

-         Centrul de Resurse Juridice, Nadejda Hriptievschi (Ion Guzun),

-         Institutul de Reforma Penale, Victor Zaharia