CNPProduseInițierea reformelorJustiție A fost aprobat Programul de Dezvoltare Strategică a Procuraturii

A fost aprobat Programul de Dezvoltare Strategică a Procuraturii

11.12.2012
  A fost aprobat Programul de Dezvoltare Strategică a Procuraturii

Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat, în cadrul ultimei şedinţe, Programul de Dezvoltare Strategică (PDS) a Procuraturii Republicii Moldova pentru anii 2012-2014.

PDS este rezultatul discuţiilor, lansate în cadrul Parteneriatului pentru reformarea Procuraturii, cu organizaţiile membre ale Consiliului Naţional pentru Participare (CNP), angajate să contribuie la îmbunătăţirea activităţii procurorilor. În decursul lunilor octombrie-noiembrie curent, la sediul Procuraturii Generale au avut loc mai multe şedinţe comune cu reprezentanţii societăţii civile.

Urmare studierii propunerilor promovate de organizaţiile societăţii civile, care au ca scop aprofundarea reformei legislative şi instituţionale a Procuraturii, Procuratura Generală a decis includerea acestora în PDS a Procuraturii Republicii Moldova pentru anii 2012-2014. Propunerile au fost incluse în calitate de indicatori de performanţă în cadrul obiectivelor PDS, iar la transpunerea acestora în practică procurorii vor fi asistaţi de societatea civilă.

Principiile de bază promovate de societatea civilă şi acceptate de Procuratură sunt:

Depolitizarea şi asigurarea independenţei Procuraturii
• Procedura de selectare, numire şi eliberare din funcţie a Procurorului General este depolitizată şi  conformă  practicilor europene, cu asigurarea încrederii şi transparenţei acestui proces.  Prevederi de stabilitate a activităţii Procurorului General numit în funcţie garantate prin lege;
• Consolidarea mecanismului instituţional autonom de semnalare, analiză şi tratare a influenţelor necorespunzătoare din interior şi din exterior, inclusiv confirmarea periodică a integrităţii. Mecanisme şi obligaţia de denunţare obligatorie a cazurilor de influenţă elaborate;
• Extinderea sancţiunilor disciplinare, contravenţionale şi penale pentru influenţă ilegală asupra procurorului;
• Îmbunătăţirea procesului de selectare a candidaţilor la funcţia de procuror (identificarea timpurie şi extinsă a candidaţilor);
• Implementarea adecvată a prevederilor privind modificările şi completările Codului de procedură penală pentru garantarea independenţei decizionale a fiecărui procuror;
• Consolidarea independenţei administrative şi logistice în activitatea procurorului.

Eficienţa şi întărirea capacităţilor instituţionale a Procuraturii
• Precizarea şi definitivarea în continuare a competenţelor Procuraturii în conformitate cu standardele şi practica europeană;
• Consolidarea capacităţilor de realizare a produselor analitice din domeniul combaterii criminalităţii;
• Consolidarea unităţii responsabile de combaterea torturii prin conferirea statutului şi capacităţilor operaţionale şi organizatorice distincte în vederea îmbunătăţirii independenţei operaţionale;
• Introducerea unui sistem statistic electronic de evidenţă comprehensivă şi detaliată a tuturor dosarelor (dosarul electronic), la fiecare etapă a procesului: de sesizare, de urmărire penală, de judecare şi executare a hotărîrilor, cu posibilitatea accesării diferenţiate la datele dosarului în vederea asigurării monitorizării calităţii şi corectitudinii desfăşurării activităţilor de urmărire;
• Consolidarea autonomiei şi statutului procuraturii anticorupţie;
• Eficienţa organizării activităţii procuraturilor teritoriale  şi specializare.
• Stabilirea unor indicatori calitativi de evaluare a  volumului de muncă exercitat de procurori; 

Responsabilizarea şi transparenţa sporită a Procuraturii
• Elaborarea unui sistem nou de apreciere a performanţelor Procuraturii, orientat spre eficienţă şi rezultativitate. Formularea în baza analizei strategice de risc a fenomenului de criminalitate a priorităţilor strategice;
• Elaborarea şi adoptarea mecanismului de comunicare publică, îmbunătăţirea procedurilor de acces la informaţii publice pentru publicul larg cu referire dosarele în faza susceptibilă transmiterii acestora la instanţa de judecată;
• Consolidarea relaţiilor cu publicul;
• Crearea unei platforme de dialog cu societatea civilă şi autorităţile publice de profil în vederea îmbunătăţirii capacităţilor analitice şi de analiză a fenomenelor criminale, inclusiv a reformei instituţionale;
• Dezvoltarea mecanismului de măsurare a nivelului de încredere în eficienţa şi performanţă a activităţii Procuraturii;
• Îmbunătăţirea raportării anuale, cu prezentarea datelor şi informaţiilor cantitative şi calitative asupra performanţei Procuraturii, inclusiv evaluarea strategică a domeniilor de risc. Asigurarea punerii lor în discuţie on-line.

Serviciul de presă al Procuraturii Generale