CNPProduseInițierea reformelorSecuritateCNP și Centrul de Reformă MAI: un nou dialog

CNP și Centrul de Reformă MAI: un nou dialog

22.12.2012
CNP și Centrul de Reformă MAI: un nou dialog

Astăzi, anunțăm implicarea CNP și a organizațiilor membre în procesul de reformare a Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

MAI1Una dintre prioritățile Consiliului Național pentru Participare (CNP) în anul 2012 a fost susținerea și responsabilizarea socială a procesului de reformare a instituțiilor din domeniul legii și justiției, întrucât orice schimbare să servească în primul rând intereselor cetățenilor.

Vineri, 21 decembrie a avut loc o ședință de lucru a membrilor CNP și a Centrului de Reformă MAI, în cadrul căreia s-au discutat obiectivele și aspectele tehnice ale schimbărilor în curs de implementare. În vizor s-au aflat comentariile CNP la proiectele de legi și hotărâri care se află actualmente pe agendă. Au fost identificate posibilitățile de comunicare și un schimb intens de opinii pe viitor.

Recent, CNP a expediat un șir de Opinii care au vizat subiectele legate de reforma MAI:

  • Proiectul HG cu privire la structura şi efectivul-limită ale Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne;
  • Modificarea cadrului normativ ce delimitează structura și competențele subdiviziunilor MAI;
  • Proiectul Legii cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului.

Recomandările lansate de CNP au vizat:

  • Divizare clară a competențelor între minister (responsabil pentru promovarea politicilor statului în domeniu) și subdiviziunile specializate, în special cele polițienești (în sarcina cărora intră asigurarea ordinii publice și combaterea criminalității);
  • Clarificarea statutului, structurii și competențelor, precum și optimizarea internă a agențiilor polițienești și altor structuri aflate în subordinea MAI;
  • Depolitizarea, asigurarea independenței financiare și funcționale a agențiilor polițienești, autonomia procesului de investigare operativă și urmărire penală;
  • Transparența procesului de luare a deciziilor strategice, acces la analiza funcțională a MAI și consultări publice.MAI2

Reprezentanții Centrului de Reformă au clarificat subiectele ce vizează:

  • Serviciul Specializat Securitate Internă și Combatere a Corupției;
  • Inspectoratul General de Poliție și componentele sale: Inspectoratul de Patrulare și Inspectoratul de Investigație;
  • Soarta Corpului de Carabinieri și a Departamentului de Urmărire Penală în noua structură a MAI.

CNP, de comun acord cu Centrul de Reformă a MAI, au stabilit un parteneriat viabil. Urmează un dialog continuu pentru asigurarea unei reforme în interesul cetățenilor!