CNPProduseInițierea reformelorSecuritateCNP și-a dat întîlnire cu Ministrul Afacerilor Interne, Dl. Dorin Recean

CNP și-a dat întîlnire cu Ministrul Afacerilor Interne, Dl. Dorin Recean

24.12.2012
CNP și-a dat întîlnire cu Ministrul Afacerilor Interne, Dl. Dorin Recean

Sâmbătă, 22 decembrie, reprezentanții CNP au avut o întrevedere cu Ministrul Afacerilor Interne, Dl. Dorin Recean.

Subiectul discuției l-a constituit reforma MAI, așteptările și posibilitățile de implicare strategică a societății civile.

Reprezentanții CNP și-au exprimat angajamentul de a monitoriza procesul de reformă și de a contribui la trei etape: elaborarea documentelor de politici, comunicare clară a obiectivelor, modificărilor efectuate și a pașilor ce urmează, și evaluarea modului de implementare a schimbărilor în practică.

Dl. Recean a prezentat viziunea Ministerului asupra procesului de reforma, care consta din câteva componente:

·        Reforma Ministerului ca atare, separarea competențelor de promovare a politicilor de cele de implementare și asigurare a ordinii publice;

·        Optimizarea și integrarea subdiviziunilor subordonate MAI (Poliția de Frontieră, Biroul Migraţie şi Azil, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, etc.), pentru sporirea capacităților, eficienței și colaborării între aceste structuri;

·        Reforma poliției, care urmărește trei domenii de impact:

  1. o   Integrarea polițistului în societate (accesibilitatea pentru adresări și capacitatea de răspuns);
  2. o   Consolidarea poliției de patrulare (o prezență mai bună pentru asigurarea și restabilirea ordinii publice);
  3. o   Lupta cu criminalitate (consolidarea competențelor, instruirea și echiparea unităților de investigare).

Reprezentanții CNP au reiterat importanța participării societății civile la consultarea proiectelor de decizii, în special celor strategice, pentru a analiza dacă ele corespund interesului public, asigura  respectarea drepturilor omului, minimiza coruptibilitatea și influența intereselor înguste.

Discuțiile între CNP și Minister pe marginea aspectelor practice ale reformei vor urma în cadrul Consiliului Civil de monitorizare a MAI și a Centrului de Reformă MAI.

Mai multe informații despre poziția CNP vizavi de reforma MAI le puteți găsi aici:
http://cnp.md/ro/activitati/produse/initierea-reformelor/item/1464
http://cnp.md/ro/activitati/produse/avize-propuneri/item/1455
http://cnp.md/images/stories/cnp_26.09.2012_final.doc