CNPProduseMonitorizarea politicilorDrepturile omuluiIDOM a prezentat raportul privind respectarea drepturilor omului în instituțiile psihoneurologice

IDOM a prezentat raportul privind respectarea drepturilor omului în instituțiile psihoneurologice

27.12.2013
IDOM a prezentat raportul privind respectarea drepturilor omului în instituțiile psihoneurologice

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM)  a organizat astăzi, 27 decembrie 2013, o conferinţă de presă pe tema: ,,Violări ale drepturilor omului în instituţiile psihiatrice din RM”.

IDOM a depistat anumite puncte slabe şi carenţele legislative în urma vizitelor de monitorizare a respectării drepturilor omului, efectuate în ultimile 6 luni, în instituţiile psihoneurologice, prestatoare de servicii medico-sociale persoanelor cu dizabilităţi mentale, subordonate Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din Republica Moldova: Internatul psihoneurologic, com. Cocieri, r-nul Dubăsari, Internatul psihoneurologic, com. Bădiceni, r-nul Soroca, Internatul psihoneurologic, s. Brînzeni, r-nul Edineţ, Internatul psihoneurologic, mun. Bălţi, Casa-internat pentru copii cu deficienţe mintale (fete), or. Hînceşti, Casa-internat pentru copii cu deficienţe mintale (băieţi), or. Orhei.

Analiza informaţiilor şi a datelor colectate în urma procesului de monitirizare, evidenţiază dificultăţile ce ţin de condiţiile de cazare care sunt deplorabile şi rămîn a fi probleme majore nesoluţionate. Printre acestea se enumeră:

 • Lipsa produselor igienice liber-accesibile pentru beneficiari (săpun, șampon, hîrtie igienică, pastă și pereuță de dinți);
 • Plîngeri verbale ale benefeciarilor despre aplicarea forței fizice de către personalul instituţiei prin folosirea bitelor şi a altor instrumente;
 • Lipsa unor proceduri clare cu privire la constatarea leziunilor;
 • Neperfectarea actelor de identitate;
 • Condiţii de trai nesatisfăcătoare din blocurile sanitare şi cele locative;
 • Insuficiență de personal în cadrul instituţiei;
 • Lipsa acomodării rezonabile a persoanelor cu dizabilităţi fizice, aflaţi în scaune cu rotile, care nu au posibilitatea de a se plimba în aer liber;
 • Lipsa becurilor, dar şi sursa de iluminare artificială defectată;
 • Existența izolatorului în instituţia psihiatrică de la Cocieri;
 • Plasarea a două persoane pe un singur pat, folosind aceeaşi pernă şi aceeaşi plapumă;
 • Medicamente expirate la cîteva posturi medicale;
 • Substanțe psihotrope păstrate și gestionate de către infermiere;
 • Lipsa hainelor și a încălțamintei individuale;
 • Deposedarea de pensii a benefeciarilor de către personalul din instituţie;
 • Sistem de încălzire nefuncţionabil;
 • Beneficiarii țintuiți la pat sunt cazați la etajele superioare ale blocurilor locative;
 • Testarea obligatorie la HIV a beneficiarilor;
 • Insuficienţa activităţilor educative, culturale, etc.;
 • Cazarea beneficiarilor de gen feminin şi masculin în acelaşi salon;
 • Mai mult de jumătate din beneficiarii caselor-internat au vîrsta de peste 18 ani.

În acest sens, recomandările formulate de către experţii IDOM, sunt înaintate tuturor actorilor implicaţi în protecţia şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilităţi.

Documente anexe