CNPProduseMonitorizarea politicilorMediu antreprenorialEvaluarea implementării PAG prin prisma așteptărilor mediului de afaceri

Evaluarea implementării PAG prin prisma așteptărilor mediului de afaceri

20.12.2012
Evaluarea implementării PAG prin prisma așteptărilor mediului de afaceri

Grupul de Lucru Economie, Finanțe și Mediu Antreprenorial din cadrul CNP prezintă „Evaluarea implementării Planului de Acțiuni al Guvernului prin prisma așteptărilor mediului de afaceri”, studiu realizat de Ion Tornea, expert economic din cadrul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, IDIS „Viitorul”.

Studiul de faţă face o evaluare a implementării capitolului „Politici economice şi financiare” al Planului de Acţiuni al Guvernului, care vine să asigure executarea obiectivelor Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011-2014. Autorii și-au concentrat eforturile prioritar pe evaluarea acţiunilor care au potenţialul cel mai mare de a fi resimţite şi de a-şi face efectul la nivelul mediului de afaceri, precum şi la cele acţiuni, care vin în întâmpinarea aşteptărilor reprezentanţilor mediului de afaceri.

Evaluarea în studiul de faţă fost realizată în baza examinării rapoartelor privind implementarea Planului de acţiuni în anul 2011 şi prima jumătate a anului 2012, a discuţiilor purtate cu oficiali din ministere, responsabili de implementarea Planului de acţiuni, precum şi cu reprezentanţi ai asociaţiilor de business, în procesul de monitorizare al implementării priorităţilor ANB 2012-2013, care are sub vizor şi monitorizarea implementării Planului de acţiuni al Guvernului, mai ales în privinţa acţiunilor care constituie o prioritate şi pentru mediul de afaceri din Moldova.

Acest material/publicație este realizat de Consiliul Național pentru Participare, cu suportul Fundaţiei Pontis, în cadrul proiectului ”Consolidarea dialogului sectorial a organizațiilor societății civile din Moldova cu Guvernul” din resursele acordate de către Agenţia Slovacă pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională/SlovakAid și al Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prinintermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Pontis, SlovakAid, Fundației Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida.

image

Sursa imagine


Documente anexe