CNPProduseMonitorizarea politicilorMediu antreprenorialEvaluarea reformei de reglementare a activităţii de întreprinzător

Evaluarea reformei de reglementare a activităţii de întreprinzător

04.02.2013
Evaluarea reformei de reglementare a activităţii de întreprinzător

Grupul de lucru Economie, Finanțe și Mediu Antreprenorial prezintă spre atenția părților interesate Raportul de monitorizare și evaluare a Programului Guvernului în domeniu reformei cadrului de reglementare activităţii antreprenoriale, realizat de Tatiana Lariușin, coordonator al Agendei Naționale de Business și Viorel Parvan, expert juridic din cadrul ANB/IDIS Viitorul.

Raportul include descrierea gradului de realizare a obiectivul „Eliminarea constrângerilor de ordin administrativ în mediul de afaceri”, unul din cele cinci obiective principale ale Guvernului în domeniul dezvoltării sectorului privat pentru perioada 2011-2014.

Acest material/publicație este realizat de Consiliul Național pentru Participare, cu suportul Fundaţiei Pontis, în cadrul proiectului ”Consolidarea dialogului sectorial a organizațiilor societății civile din Moldova cu Guvernul” din resursele acordate de către Agenţia Slovacă pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională/SlovakAid și al Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Pontis, SlovakAid, Fundației Est-Europene, Guvernului Suediei sau Sida.