CNPŞedinţe de GuvernOpinia CNP, 18.04.2012

Opinia CNP, 18.04.2012

18.04.2012

Preşedintele Consiliui Naţional pentru Participare, Sergiu Ostaf, a prezentat Prim-ministrului opinia CNP privind unele proiecte de legi şi acte normative examinate în cadrul Şedinţei de Guvern din 18.04.2012. 

Demersul către Prim-Ministru (anexat) vizează poziţia Consiliului Naţional pentru Participare  vis-a-vis de următoarele subiecte de pe Ordinea de zi a şedinţei:

1. Subiectul nr. 7. Apobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea nr. 1227/1997 cu privire la publicitate şi a Codului Contravenţional al RM;

2. Subiectul nr. 6. Aprobarea Avizuluiui la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1227/1997 cu privire la publicitate şi a Legii nr. 5/2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; 

3. Subiectul nr. 5. Aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 34 din Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale;

4. Subiectul nr. 3 de pe Agenda şedinţei Guvernului ce vizează aprobarea proiectului de lege cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului.

De asemenea, pentru asigurarea unei conlucrări productive, în baza demersului a fost solicitată găsirea unei soluţii potrivite pentru a pune la dispoziţia părţilor interesate ordinea de zi a Şedinţelor Guvernului şi a materialelor aferente în termeni utili.