CNPŞedinţe de GuvernOpinia CNP, 06.06.2012

Opinia CNP, 06.06.2012

05.06.2012

1) Opinia cu referire la chestiunile din OZ la capitolul conţinutului obiectului de reglementare normativă şi legislativă:

1.1 Subiectul nr. 20 Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi  completarea unor acte legislative

1.2 Subiectul nr. 21 Cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului

1.3 Subiectul nr. 23  Cu privire la dezvoltarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă

1.4 Subiectul nr. 24 Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind dotarea şi exploatarea farmaciilor şi depozitelor farmaceutice

1.5 Subiectul nr. 26 Cu privire la modificarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei  pentru anii 2009-2012

1.6 Subiectul nr. 31 Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern


2) Constatări cu privire la neîncadrarea deplină a unor proiecte de reglementări în procedura de transparenţa decizională

O dimensiune importantă capătă fenomenul, prin care actele decizionale colegiale referitoare la proiectele de legi propuse la iniţiativă legislativă a deputaţilor nu sunt supuse dezbaterilor. Avizele la proiectele de legi ale deputaţilor sunt importante în procesul decizional. 

 

3. Dificultăţi în recepţionarea promptă a ordinii de zi (OZ) a şedinţei Cabinetului de Miniştri.

S-a constituit o practică prin care CNP recepţionează OZ a Şedinţei Cabinetului de Miniştri şi documentele aferente fie că în ajunul Şedinţei, seara după ora 18.00 sau chiar în ziua în care are loc şedinţa. Acest fapt creează dificultăţi în dialogul constructiv şi diminuează din calitatea intervenţiei CNP pe marginea subiectelor discutate la şedinţa Cabinetului de Miniştri. Aceasta este valabil în special în cazul chestiunilor anunţate pe OZ pentru care cerinţele transparenţei decizionale nu au fost respectate integral. 

Solicităm respectuos dispoziţia Dvs ca reprezentanţii CNP împreună cu Cabinetul Prim-ministrului şi Cancelaria de Stat să formeze un grup de lucru pentru căutarea mecanismelor necesare pentru perfecţionare procedurii de punere la dispoziţie părţilor interesate a ordinii de zi a Şedinţelor Cabinetului de Miniştri şi a materialelor aferente în termeni utili, preferabil cu cel puţin 2 zile lucrătoare.

Ca posibile soluţii pentru aceasta situaţie putem propune trimiterea cu cîteva zile înaintea a OZ prealabile nefinalizate (în practica anilor 2007-08, OZ se expedia vineri) însoţita cu materialele disponibile pentru o parte din chestiunile propuse asupra cărora există certitudinea examinării. Pe parcursul următoarelor zile, se va expedia OZ finalizată cu restul chestiunilor şi materialele relevante.