CNPŞedinţe de GuvernOpinia CNP, 12.06.2013

Opinia CNP, 12.06.2013

12.06.2013

Vă aducem la cunoştinţă opinia preşedintelui CNP, în baza consultărilor cu coordonatorii grupurilor de lucru ale CNP şi cu membrii CNP, în privinţa unor proiecte de legi şi acte normative de pe ordinea de zi (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 12.06.2012.

În acest mesaj ne referim doar la chestiunile care, în opinia noastră, trebuie aduse la cunoştinţa Prim-ministrului pentru că au o importanţă majoră şi CNP are observaţii vizavi de conţinutul (prima parte) şi procedura de adoptare (a două parte) a obiectelor de reglementare.

1.1. Subiectul 2. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (arest contravenţional în cazul părăsirei neautorizate a custodiei publice)

În opinia noastră articolul 334-1 trebuie modificat prin inserarea calificativului „repetate”, adică aplicarea arestului contravenţional în cazul „părăsirii repetate neautorizate”. 

1.2. Subiectul 7. Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279-XIV din 11 februarie 1999 cu privire la tineret (extinderea notiunii de tinar si familia tinara pina la 35 de ani), În baza Opiniei Consiliului Național al Tineretului din Moldova (CNTM).

Recomandăm de a nu modifica vârsta maximă pentru categoria de persoane tineri, ci din contra, a majora vârsta persoanelor considerate tinere începând cu 14 ani.

Opinia Integrată a CNP este ataşată mai jos! 


Documente anexe

Prezentare Video