CNPŞedinţe de GuvernOpinia CNP, 21.08.2013

Opinia CNP, 21.08.2013

21.08.2013

Subiectele principale:

1.1 Subiectul 4. Pentru aprobarea proiectului de lege privind Comitetul Naţional pentru Stabilitate Financiară

În general, considerăm oportună existența și buna funcționare a unei asemenea instituții menite să prevină crizele financiare din sistem, iar în cazul în care acestea nu vor putea fi prevenite să îmbunătățească coordonarea instituțională în vederea atenuării repercusiunilor acestora.

Însă, considerăm că modul în care Comitetul este propus să funcționeze este unul defectuos și venim cu un șir de recomandări pentru îmbunătățire.

1.2 Subiectul 11. Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (vînatul de selecţie)

Recomandăm modificarea proiectului de lege pentru a preciza expres că dreptul de a realiza vînatul selectiv în ariile protejate are exclusiv persoanele responsabile profesioniste.

1.3 Subiectul 15. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (excluderea de sub incidenta Legii 131 a controalelor efectuate de catre inspectia muncii)

Recomandăm avizarea negativă excluderii controalelor efectuate de catre inspectia muncii în baza legii 131.

1.5 Subiectul 18. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul legii pentru completarea art. 39 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (obligarea secretarului Consiliului local să întocmească, administreze, actualizeze şi transmiterea acestora CEC)

Recomandăm amînarea examinării avizului pe motiv că proiectul de lege contravine prevederilor Strategiei naţionale de descentralizare cu referire la delimitarea şi precizarea funcţiei delegate de întocmire şi verificare a listelor electorale.

1.6 Subiectul 19. Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (transparenţa proprietăţii media, neadmiterea monopolizării media)

Susţinem de principiu proiectul de lege care are ca scop promovarea transparenţei proprietăţii media. Recomandăm o serie de modificări pentru realizarea adecvată a scopurilor propuse.

1.7 Subiectul 21. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (revotarea în anonimitate a refuzului Preşedintelui de a numi în funcţia de judecător sau funcţia administrative judecătorească, obligatia CSM să motiveze refuzul solicitării de a porni urmărirea penală).

Recomandăm avizarea pozitivă a instituirii obligaţiei CSM de a-şi argumenta refuzul de a satisface cererea Procuraturii Generale de a porni urmărirea penală. Recomandăm avizarea negativă introducerii exigenţei absolute de vot unanim repetat în procelul de numire a magistraţilor.

1.8 Subiectul 23. Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (obligativitatea verificării corectitudinii scrierii denumirilor în limba română)

Recomandăm avizarea negativă obligativităţii verificării corectitudinii scrierii şi autorizării mesajelor stradale.

Opinia integrală poate fi consultată mai jos:

1.1 Subiectul 4. Pentru aprobarea proiectului de lege privind Comitetul Naţional pentru Stabilitate Financiară

În general, considerăm oportună existența și buna funcționare a unei asemenea instituții menite să prevină crizele financiare din sistem, iar în cazul în care acestea nu vor putea fi prevenite să îmbunătățească coordonarea instituțională în vederea atenuării repercusiunilor acestora.

Însă, considerăm că modul în care Comitetul este propus să funcționeze este unul defectuos.

1.2 Subiectul 11. Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (vînatul de selecţie)

 

Recomandăm modificarea proiectului de lege pentru a preciza expres că dreptul de a realiza vînatul selectiv în ariile protejate are exclusiv persoanele responsabile profesioniste.

1.3 Subiectul 15. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (excluderea de sub incidenta Legii 131 a controalelor efectuate de catre inspectia muncii)

 

Recomandăm avizarea negativă excluderii controalelor efectuate de catre inspectia muncii în baza legii 131.

1.5 Subiectul 18. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul legii pentru completarea art. 39 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (obligarea secretarului Consiliului local să întocmească, administreze, actualizeze şi transmiterea acestora CEC)

 

Recomandăm amînarea examinării avizului pe motiv că proiectul de lege contravine prevederilor Strategiei naţionale de descentralizare cu referire la delimitarea şi precizarea funcţiei delegate de întocmire şi verificare a listelor electorale.

1.6 Subiectul 19. Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (transparenţa proprietăţii media, neadmiterea monopolizării media)

Susţinem de principiu proiectul de lege care are ca scop promovarea transparenţei proprietăţii media. Recomandăm o serie de modificări pentru realizarea adecvată a scopurilor propuse.

1.7 Subiectul 21. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (revotarea în anonimitate a refuzului Preşedintelui de a numi în funcţia de judecător sau funcţia administrative judecătorească, obligatia CSM să motiveze refuzul solicitării de a porni urmărirea penală).

 

Recomandăm avizarea pozitivă a instituirii obligaţiei CSM de a-şi argumenta refuzul de a satisface cererea Procuraturii Generale de a porni urmărirea penală. Recomandăm avizarea negativă introducerii exigenţei absolute de vot unanim repetat în procelul de numire a magistraţilor.

1.8 Subiectul 23. Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (obligativitatea verificării corectitudinii scrierii denumirilor în limba română)

 

Recomandăm avizarea negativă obligativităţii verificării corectitudinii scrierii şi autorizării mesajelor stradale.

Documente anexe

Prezentare Video