CNPŞedinţe de GuvernOpinia CNP, 04.09.2013

Opinia CNP, 04.09.2013

04.09.2013

Subiectele principale:

1.1 Subiectul 4. Cu privire la aprobarea Strategiei de transport şi logistică pe anii 2013-2022, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

Susţinem adoptarea proiectului Strategiei de transport şi logistică pe anii 2013-2002. Constatăm unele carenţe şi formulăm o serie de propuneri de îmbunătăţire. Salutăm faptul că proiectul Strategiei este elaborat în baza unui studiu detaliat a traficului de transport (raport) şi este un document detaliat şi multidimensional.

1.2 Subiectul 13. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 11 din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (înlocuirea noțiunii “familiile nou-formate” cu “familiile tinere” în vederea eliberării de APL a terenurilor fără plată pentru construcția caselor de locuit).

Nu susținem această inițiativă legislativă. Nota informativă nu justifică pe deplin introducerea acestei modificări.

1.3 Subiectul 12. Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 12 din Legea nr.279-XIV din 11 februarie 1999 cu privire la tineret (acordarea ajutorului familiilor tinere pentru închirierea spațiului locativ, scutirea familiilor tinere de taxa de stat pentru înregistrarea primei căsătorii).

1.4 Subiectul 14. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea unor acte legislative (extinderea garanțiilor din partea statului privind acoperirea dobînzii bancare la creditele acordate tinerelor familii de către instituţiile financiare pentru construcţia sau procurarea de locuinţă).

Susținem de principiu inițiativele care ar facilita accesul tinerilor și familiilor tinere la spațiul locativ. Ținînd cont de amploarea și implicațiile financiare ale unor asemenea inițiative, recomandăm să fie elaborată o propunere de politici publice cu analiza mai profundă a problemei, evaluarea impactului soluțiilor propuse și identificarea surselor de finanțare. Soluțiile considerate optimale urmează a fi incluse Strategia Națională a Tineretului și Planului de acțiuni aferent, cu stabilirea setului de acțiuni pentru o perioadă fixă, indicatorilor de măsurare a progresului și a surselor de finanțare.

Nu susţinem iniţative formulate în aceste proiecte de lege. Mecanismul de susținere pentru construcţia sau procurarea spațiului locativ în Republica Moldova trebuie cercetat mai larg, în baza unei analize a impactului. Mai mult ca atât, se necesită o analiză comprehensivă asupra măsurilor prin care tinerii ar putea fi asigurați cu locuință, după care statul poate opera modificări în legislația națională pentru a facilita acest proces.

Susținem inițiativa de scutire a familiilor tinere de taxa de stat pentru înregistrarea primei căsătorii.

1.5  Subiectul 16. Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Avocatul poporului, Ministerul Justiţiei

Susţinem aprobarea proiectului de lege. Propunem cîteva modificări.

1.6 Subiectul 22. Raport privind derularea și rezultatele concursului închis de selectare a concesionarului activelor ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău”, Ministerul Economiei

Considerăm adoptarea hotărîrii Guvernului nr. 5 din 29.05.2013 Cu privire la aprobarea concesionării activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău" și a condițiilor concesionării acestora ca fiind neconstituțională pe motivul adoptării de către Curtea Constituţională a hotărîrii sale din 18.05.2013. Guvernul actual a fost votat în Parlament pe 30.05.2013 şi investit pe 31.05.2013, astfel în şedinţa din 29.05.2013 Guvernul a exercitat interimatul. 

Regretăm completarea (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 29.08.2013 cu 2 ore înaintea şedinţei cu chestiunile importante cum ar fi: nr. 29 Cu privire la acordarea titlului de parc industrial SRL „ECO-GARANT" şi modificarea destinaţiei unui teren şi nr. 30 Cu privire la încheierea unui contract şi alocarea mijloacelor financiare. (a se vedea Opinia finală pentru 29.08.2013)

 

Puteţi urmări expunerea Opiniei CNP în cadrul unei conferinţe de presă reflectată de: http://www.ustream.tv/recorded/38222499

 

Textul integral al opiniei poate fi consultat mai jos:


Prezentare Video