CNPŞedinţe de GuvernOpinia CNP, 29.10.2013

Opinia CNP, 29.10.2013

29.10.2013

Regretam faptul că 29 de subiecte au fost făcute publice la ora 14.30 pe 28 octombrie, cu o zi înainte de ședința Guvernului, și două subiecte au fost publicate suplimentar cu o oră înainte de ședință. Această constituie încălcare directă a p. 12 a Regulamentului Guvernului care prevede expedierea materialelor şedinţei cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de dată preconizată a şedinţei.

1.1. Subiectul Nr. 6  Pentru aprobarea proiectului de lege privind accesul publicului la informaţia de mediu

Susţinem adoptarea doar parţială a proiectului de lege privind accesul la informaţie de mediu.

Din cele peste 21 de articole incluse în proiectul de lege, trebuie adoptate doar 6 articole care se referă la aspectele specifice ale domeniului de mediu. Restul articolelor reprezintă o repetiţie a prevederilor legii cu privire la accesul la informaţii 982/2000, iar o parte a prevederilor proiectului de lege stipulează garanţii mai inferioare sau reprezintă condiții mai restrictive celor care deja se conţin în legea privind accesul la informație.

1.2 Subiectul Nr. 10 Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Susţinem adoptarea acestui proiect de lege cu cîteva rectificări la p.6 (modificarea art. 8 din legea privind contracararea activităţilor extremiste) - utilizarea rețelelor de comunicații electronice pentru desfășurarea activităților extremiste.

1.3 Subiectul Nr. 12 Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008

Nu susţinem introducerea sancţiuni noi pentru mediul de afaceri pentru neanunţarea Inspecţiei în construcţie despre autorizaţie de construcţie obţinută, deoarece ar reprezenta o povară suplimentară nejustificată pentru agenții economici, timp ce legislația in domeniul autorizațiilor de construcții necesită o revizuire cuprinzătoare.

1.4 Subiectul Nr. 13 Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative

Constatăm cu regret că actualmente, restituirea TVA (și a taxelor vamale) reprezintă mai degrabă o povară suplimentară decît o facilitate pentru agenții economici din Republica Moldova.

Considerăm că toate facilitățile fiscale, și în special restituirea TVA și a taxelor vamale, trebuie privite în ansamblu și să corespundă obiectivelor de dezvoltare economică și celor fiscale pe termen lung. În acest context, ar trebui să fie constituit un grup de lucru din reprezentanții Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal, Serviciului Vamal, mediului de afaceri și a societății civile pentru regîndirea conceptului și procedurii de acordare a facilităților fiscale, identificarea domeniilor prioritare, surselor de acoperire financiară și efectuarea analizei preliminare a impactului.

Documente anexe

Prezentare Video