CNPŞedinţe de Guvern Opinia CNP, 13.11.2013

Opinia CNP, 13.11.2013

13.11.2013

Vă aducem la cunoştinţă opinia preşedintelui CNP, în baza consultărilor cu coordonatorii grupurilor de lucru ale CNP şi cu membrii CNP, în privinţa unor proiecte de legi şi acte normative de pe ordinea de zi (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 13.11.2013.

1.1. Subiectul Nr. 2 Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comerţului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pentru anii 2014-2016 privind implementarea acesteia

Concluziile CNP:

Problemele sunt enunţate cuprinzător, însă lipseşte evaluarea lor detaliată şi determinarea cantitativă a efectelor adverse. Analiza problemelor este una generică şi nu întră în specificul situaţiilor, cel puţin pe domeniile principale ale comerţului interior.

Soluţiile prezentate în textul Strategiei sunt generice, cu rezultatele scontate declarative şi dificil de măsurat. Planul de acţiuni prevede unele procese și activităţi relevante, însă acestea nu sunt exhaustive şi nu sunt strîns corelate cu cauzele problemelor enunţate.

Lipsește evaluarea costurilor de implementare a strategiei şi estimarea, cel puţin calitativă, a beneficiilor acesteia. 

1.2 Subiectul Nr.3 Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut între Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău, semnat la  10 octombrie 2013

Concluzia: În baza Acordului prezentat, costul pe un deţinut va mai mare decît în SUA, şi în jurul plafonului de jos a costurilor din Europa. Totodată în Acord nu se specifică costul pe 1m2 a construcţiei.  

1.3 Subiectul Nr.19 Cu privire la privatizarea bunurilor proprietate publică de stat prin concurs investiţional pe bază de proiecte individuale

Susţinem de principiu aprofundarea politicii de privatizare avînd ca obiectiv: 1) atragerea investiţiilor private, inclusiv externe, 2) stimularea competiției și competitivităţii economiei naționale.

Recomandăm amînarea proiectului Hotărîrii de Guvern pentru că acesta nu a respectat cerinţele necesare de transparenţă decizională, şi nu au fost supuse consultărilor publice termenii de referinţă-cadru pentru desfăşurarea concursului de selectarea consultanţilor independenţi (Anexa 3 lipseşte) şi contractul-tip pentru serviciile de consultanţă (Anexa 4 lipseşte).

Recomandăm extinderea termenului de elaborare a proiectului consolidat de la 60 de zile pînă la 3-6 luni în funcţie de complexitatea obiectului.

Recomandăm asigurarea cerinţelor minime de transparenţă conform practicilor internaţionale (a se vedea mai jos).

Recomandăm introducerea obligativităţii Avizului Consiliului Concurenţei la etapa care precede prezentarea Guvernului spre examinare a proiectului consolidat (efectiv extinde perioada de prezentare cu încă cel puţin 2-3 luni).

1.4 Subiectul Nr.21  Cu privire la acordarea titlului de parc industrial SRL „LA TRIVENETA CAVI  DEVELOPMENT" şi modificarea destinaţiei unor terenuri (Străşeni)

Recomandăm amînarea adoptării Hotărîrii de Guvern în baza la cîteva motive: 1) pe motiv că nu a fost publicat şi consultat studiul de fezabilitate a parcului industrial propus, 2) lipsa avizului Consiliului Concurenţei şi neînregistrarea acestuia în registrul ajutorului de stat în condiţiile în care parcul industrial vizat beneficiază de unele facilităţi directe din partea statutului. 

1.5. Subiectul 16. Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din  11 mai 2012 (Numirea directorului și directorului adjunct ai Autorității Aeronautice Civile prin hotărîrea Guvernului și nu prin ordinul ministrului transportului și infrastructurii drumurilor)

Reiterăm Opinia CNP din 10.07.2013 că subordonarea Autorităţii Aeronautice Civile direct Guvernului poate să contravină principiilor și practicilor bune de organizare a sectorului şi funcţiilor sectoriale.

Mai multe gasiti in Opinia atasata!


Documente anexe