CNPŞedinţe de GuvernOpinia CNP, 05.02.2014

Opinia CNP, 05.02.2014

05.02.2014

1.1. Subiectul 2. Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la actele normative

Venim cu un șir de propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea proiectului în următoarele domenii:
  1. Eliminarea inconsistențelor privind noțiunile de “evaluare ex-ante”, “ evaluare ex-post”, “impactul de reglementare”, “monitorizarea impactului actului normativ”
  2. Consolidarea autonomiei legislativ-normative a unităților teritoriale autonome cu statut juridic special
  3. Asigurarea transparenței în elaborarea și adoptarea actului normativ
  4. Consolidarea doctrinei de interpretare a actului normativ

Opinia este elaborată în baza Studiului CNP: Rezolvarea carențelor transparenței decizionale a Guvernului Republicii Moldova (decembrie 2013).

În anexă veți găsi opinia detaliată cu privire la unele prevedri care afectează autonomia normativă a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia

1.2. Subiectul 3. Cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.583 din 26 mai 2006 (statutul executării pedepsei de către condamnați)

Nu susținem excluderea integrală a Comitetului pentru plîngeri. Reiterăm dezaprobarea excluderii din Codul de executare a Comitetului pentru plîngeri în calitate de organ autonom de examinare a plîngerilor privind condițiile și sancțiunile aplicate în locurile de detenție.

Se cunosc cazurile multiple de încălcare a condițiilor individuale de detenție și aplicarea incorectă a sancțiunilor disciplinare de către administrația instituțiilor de detenție. Deținuții de facto și de jure sunt lipsiți de acces la justiție pre-judiciară cu privire la aceste încălcări, procedura judiciară fiind îngreunată din cauza accesului dificil la asistența juridică. Astfel, problema există și este una de amploare.  Practica europeană la acest capitol promovează înființarea organelor autonome și independente pe lingă instituțiile de detenție și de executare a condamnărilor pentru examinarea plîngerilor menționate. Aceste organe autonome activează sub autoritatea, cu suportul logistic și financiar al Ministerului Justiției fiind compuși din magistrați, procurori și reprezentanți ai societății civile din grupurile profesionale. Acest organ judiciar asigura accesul facil la deplîngerea încălcărilor, rezolvarea rapidă și necostisitoare a disputelor dintre deținuții sau condamnații și administrația, și reduce costurile de administrate a justiției în locurile de executare a sancțiunilor penale.

1.3. Subiectul 14. Cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului

Nu susținem desființarea Comisiei interdepartamentale de control pentru asigurarea securității asistenței farmaceutice și contracararea importului ilicit de medicamente. Aducem argumente că obiectivele Comisiei nu au fost atinse, sarcinile principale de activitate rămîn în continuare relevante pentru sănătatea publică și securitatea națională, și  funcțiile de monitorizare, coordonare, analiză, elaborare a unor propuneri legislative și mecanisme de implementare nu sunt asigurate de nici o altă structură din domeniu. Recomandăm actualizarea componenței Comisiei și revigorarea activității acesteia.

 

Textul integral al Opiniei poate fi accesat mai jos:

Documente anexe