CNPŞedinţe de GuvernOpinia CNP, 26.02.2014

Opinia CNP, 26.02.2014

26.02.2014

Regretăm faptul că pe agenda ședinței Guvernului din 26 februarie au fost incluse 10 subiecte suplimentare (15-24) cu cîteva ore înainte de ședința Cabinetului de Miniștri.

Printre acestea au fost: 15. Modificarea procedurii de contestare a actelor emise de BNM, 16. Modificările legislației care stabilesc că unele acte CNPF nu pot fi suspendate de către instanța de judecată pînă la soluționarea definitivă a cauzei și obligă reclamantul să probeze necesitatea suspendării actului, 17. Avizului  la  proiectul  de  lege  privind  modificarea  şi completarea Codului electoral, 24. Avizul la proiectul de lege pentru modificarea procedurii de stabilire a cotelor taxelor locale.

Următoarele proiecte trebuie să fie supuse în mod obligatoriu expertizei anticorupție:
18. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare (190'000 dolari SUA pentru reprezentarea Republicii Moldova în fața Curții de Apel Paris), 20. Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (calculatoare cu accesorii în valoare de 1 milion lei către 35 autorități APL pentru asigurarea funcționării Registrului funcțiilor publice și al funcționarilor publici), 22, 23. Avize la proiecte de legi privind importul unor autovehicule (de tip minivan, cu termenul de exploatare de peste 10 ani, fără achitarea taxelor de import)

1.1. Subiectul 2. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice

Reiterăm Opiniile CNP din 18.05.2012, 03.10.2012 și 11.09.2013 privind transparența procesului de achiziții publice.

Persistă îngrijorările privind transparența inadecvată în procesul de aplicare a legii cu privire la achizițiile publice, astfel legea actuală nu obligă prestarea publică a informației privind lista ofertanţilor (inclusiv preţul oferit), lista cîştigătorilor (inclusiv preţul contractat) în forma uşor accesibilă pe paginile electronice a instituţiilor care gestionează achiziţiile?

Recomandăm introducerea practicii obligatorii de utilizare a platformelor electronice pentru reflectarea întregului proces de licitaţii publice. Solicităm excluderea cerinţei de înregistrare, certificare şi logare specială în platforma electronică a licitaţiilor publice pentru a vizualiza întreagă informaţia de bază privind licitaţiile publice. Recomandăm evitarea practicii de percepere a taxei de accesare a informaţiei privind licitaţiile publice. Platforma electronică http://tender.gov.md/ nu asigură aceste deziderate.

1.2. Subiectul 5. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative  (consolidarea mecanismului de promovare a integrității)

Susținem modificările propuse, însă considerăm necesare unele modificări și completări pentru consolidarea independenței, autonomiei și transparenței în activitatea CNI. În special, studiul efectual de CReDO1] provoacă următoarele îngrijorări:

  1. Conducerea, numiri, destituiri și promovări - garanții insuficiente
  2. Autonomia și independența – practic lipsesc garanții
  3. Transparența și responsabilizarea – lipsesc cerințele

Textul integral al Opiniei poate fi accesat mai jos.

1.3. Subiectul 15 Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative  (modificările stabilesc că actele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) privind remedierea financiară, emiterea de prescripții, suspendarea sau retragerea licenței, aplicarea restricțiilor nu pot fi suspendate de către instanța de judecată, pînă la soluționarea definitivă a cauzei, și obligă reclamantul să probeze necesitatea suspendării actului)

Nu susținem proiectul de lege în redacția actuală. Intervenția statului pe piața prin acordarea pîrghiilor administrative este nejustificată, lipsește evaluarea impactului de reglementare, sunt întrebări privind constituționalitatea modificărilor propuse, și oportunitatea lor din considerentele funcționării pieței nebancare (textul integral al Opiniei poate fi accesat mai jos).

În general, modificările propuse reprezintă măsuri administrative cu discreția de intervenție a CNPF prea mare pentru reglementarea pieței financiare nebancare.[1] CReDO, Analiza independenţei instituţionale a unor autorităţi şi instituţii publice responsabile de implementarea politicilor din domeniul dreptului-Analiza comparativă, 2012  http://www.credo.md/pageview?id=226
Documente anexe