CNPŞedinţe de GuvernOpinia CNP, 12.03.2014

Opinia CNP, 12.03.2014

12.03.2014

Vă aducem la cunoştinţă opinia preşedintelui CNP, în baza consultărilor cu coordonatorii grupurilor de lucru ale CNP şi cu membrii CNP, în privinţa unor proiecte de legi şi acte normative de pe ordinea de zi (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 12.03.2014.

Regretăm faptul că pentru ședința Guvernului din 12 martie nu au fost publicate pe site sau expediate părților interesate toate materialele aferente subiectelor discutate. Astfel, pentru majoritatea subiectelor lipsește nota informativă și tabelul divergențelor, pentru subiectele nr. 10, 12 și 13 (avize la inițiativele legislative ale unor deputați) lipsește textul inițiativei legislative și nota informativă, iar pentru subiectele nr. 8 și 9 (o normă sanitar-veterinară și o reglementare tehnică) nu a fost anexată și nu se cunoaște dacă a fost elaborată analiza impactului de reglementare.

Reamintim că, în conformitate cu art. 42 din Regulamentul privind asigurarea transparenței și art. 12 din Regulamentul Guvernului Republicii Moldova, aprobat prin HG Nr. 34/2001, subiectele examinate în ședința Guvernului se anunță și materialele suplimentare se expediază cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data preconizată a şedinţei.

Atenţionăm că unele proiecte de legi sau proiecte de acte normative nu sunt supuse integral procedurii de consultare conform cerinţelor Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 215-217 din 05.12.2008 şi Procedurilor interne ale Cancelariei de Stat de asigurare a transparenţei în procesul decizional din 22.04.2010.

http://www.cnp.md/ro/sedinte-de-guvern/item/download/1746
Documente anexe