CNPŞedinţe de GuvernOpinia CNP, 19.03.2014

Opinia CNP, 19.03.2014

19.03.2014

Regretăm că, din nou, șapte subiecte au fost expediate suplimentar cu o oră înainte de ședință. Cinci dintre acestea nu au trecut procedura de transparență decizională. În suplement se regăsesc două subiecte de un interes și o importanță majoră pentru societate: p.17 ce ține de indemnizațiile pentru maternitate si creșterea copilului, elaborat în urma unor proteste, și p.18 ce ține de modificări la politica bugetar-fiscală și vamală, inclusiv abrogarea prevederii privind dreptul cetățenilor de a dispune pînă la 2% din impozitul pe venit pentru susținerea organizațiilor necomerciale, elaborat în urma declarării unor prevederi drept neconstituționale.

1.1. Subiectul 2. Pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anii 2014-2016 cu  privire la implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate pe anii 2011-2016

Considerăm că planul de acțiuni pentru implementarea strategiei trebuie revizuit luînd în considerație necesitatea scurtării perioadei de ce mult 2 ani, includerea acțiunii de evaluare a implementării planului pentru perioada precedentă, formularea exactă a obiectivelor și rezultatelor așteptate pe fiecare domeniu, formularea indicatorilor de impact și modalității de informare a societății.

Recomandări privind îmbunătățirea Planului de acțiuni:

 1. Instituirea procesului autentic anual de evaluare și raportare privind implementarea planului și a strategiei cu implicarea actorilor interesați și publicarea constatărilor, concluziilor privind impactul creat (folosind: a) incidența crimelor, b) sondajele sociologice, studiu percepțiilor populației și a grupurilor specifice, c) studiu comparativ al datelor și tendințelor din alte țări din regiune),
 2. Formularea obiectivelor specifice și relevante realităților sociale pentru reducerea fenomenului infracțional în domeniile Strategiei cu identificarea indicatorilor de performanță și de impact,
 3. Reformularea indicatorilor de performanță astfel încît acestea să includă indicatorii de impact asupra fenomenului infracțional, spre exemplu reducerea cu cel puțin 30% fenomenul sau elementelor infracționale, etc.
 4. Instituirea mecanismelor de raportare asupra rezultatelor obținute și a contribuției fiecărei instituții implicate (MAI, Procuratura, etc), anume:
  1. publicarea informațiilor privind aspectele instituționale, metodologice, legale, de rezultat, de organizare a activității și îndeplinirea indicatorilor de performanță
  2. ghidurile metodologice și cerințele pentru investigare a cazurilor și situațiilor generice
  3. folosirea bugetelor și resurselor administrative pentru atingerea obiectivelor,  informația privind unele cazuri sensibile.

1.2. Subiectul 7. Pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008

Nu susținem adoptarea modificărilor Regulamentul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului național pentru dezvoltarea regională pe motiv că modificările reprezintă de facto o formă a  ajutorului de stat în favoarea unor companii private.  

Recomandăm:

 1. Amînarea adoptării modificărilor propuse pe motiv că acestea reprezintă o formă directă a ajutorului de stat neplafonat care ridică contradicții cu legea cu privire la ajutorul de stat.
 2. În experiența regională, rezidenții parcurilor industriale, și nu parcurile industriale ca atare, pot deveni beneficiari ajutorului de stat PLAFONAT. Prin urmare, accesul la ajutorul de stat trebuie realizat pentru rezidenții acestora (În experiența României sau în Slovacia există programe și scheme de sprijin pentru rezidenții parcurilor industriale, acestea fiind plafonate cu 200 000 euro).
 3. Procedura de funcționare: de asigurat un nivel mai înalt de transparență pentru acordarea mijloacelor din fondurile de dezvoltare regionale, (capitolul IV, Modul de funcționare a Consiliului regional din regulamentul cadru a Consiliului regional) inclusiv:
 1. Anunţarea concursului pentru acordarea ajutoarelor financiare nerambursabile cu enunţarea criteriilor de evaluare a propunerilor prin plasarea informaţiei pe fiecare categorie de ajutor. Termenul desfăşurării procedurii va fi suficient,
 2. Plasarea publică a listei solicitanților şi celor selectaţi pentru participare inclusiv a explicaţiilor privind decizia de a nu admite unii solicitanți, dacă aceştia există,.
 3. Publicarea listei cîștigătorilor şi publicarea Contractului final semnat cu fiecare cîștigător,
 4. Publicarea rapoartelor şi informaţiilor despre întreagă procedura de implementare pe pagina electronică a autorităţii responsabile de acest proces.
 5. Pentru vizualizarea informaţiei despre licitaţiile publice nu se cere înregistrare sau autorizare, inclusiv pentru a accesa informaţia generală despre fiecare licitaţie (caracteristicile licitaţiei, documentaţia generală, termenii). Înregistrarea se solicită doar pentru candidaţii la procesul de licitaţie. 

1.3. Subiectul 8. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătăţii  nr.411-XIII din 28 martie 1995

Iniţiativa legislativă urmăreşte protecţia populaţiei faţă de riscurile financiare asociate cu serviciile de sănătate. Proiectul de lege implică cheltuieli financiare asupra bugetului public, iar nota informativă nu conţine argumentarea economico-financiară, inclusiv estimarea numărului beneficiarilor, costurile şi implicaţiile pentru bugetul public.

Completarea minimului asigurării medicale gratuite garantate de Stat cu servicii noi, “asistenţa stomatologică în volum deplin, acordată copiilor în vârstă de până la 12 ani” şi “acoperirea costurilor protezelor mamare pentru reconstrucţia sânului, urmare a unei afecţiuni oncologie”, majorează volumul de servicii medicale gratuite pe care trebuie să le ofere Statul. Mărirea volumului de servicii medicale fără a avea o acoperire financiară poate fi un pericol pentru respectarea gratuitţii asistenţei medicale prevăzute în proiectul de decizie. Astfel, pentru a evita politici declarative, neasigurate financiar, de majorare a minimului asigurării medicale gratuite garantate de Stat, este necesar ca proiectul de lege să fie fundamentat conform prevederilor Art.20, lit. d) din Legea nr.780/2001 privind actele legislative.

1.4. Subiectul 9. Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 16 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie  de asistenţă medicală

Se susţine propunerea Guvernului de a completa Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002,  Art.14 alineatul (2) cu reglementări legate de stabilire a salariului tarifar pentru instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Fără completarea susmenţionată, proiectul de lege (inițiativa legislativă a unor deputați) produce incoerenţă, inconsecvenţă şi dezechilibru între noile reglementări propuse şi cele prevăzute de Legea salarizării nr.847/2002.


Citiți Opinia integrală:
Documente anexe