CNPŞedinţe de GuvernOpinia CNP, 16.07.2014

Opinia CNP, 16.07.2014

16.07.2014

1.1 Privind chestiunea nr. 2 Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la organizarea activităţii notarilor

Susținem adoptarea proiectului de lege cu urmatoarele modificări:

 1. La art. 8 (1) va fi înlocuit cu: Notarul este reprezentantul profesiei care prestează serviciile publice în baza licenței profesionale pentru a desfășura activitatea notarială.
 2. La art. 16(1) Ministerul Justiției se inlocuiește cu Camera Notarială
 3. La art. 22(3) privind modul de petrecere a examenului de către camera Notarială după consultarea cu Ministerul Justiției...
 4. La art. 23 (1) privind numărul necesar de notari se planifică pentru 3 ani.... de către camera Notarială după consultarea cu Ministerul Justiției...
 5. La art. 23(3) privind numărul locuirilor vacante de notar se planifică.... de către Camera Notarială după cnsultarea cu Ministerul Justiției ....
 6. La art. 24(3) privind modul de organizare și de desfășurare a concursului, .... se stabilește de Camera Notarială după consultarea cu Ministerul Justiției...
 7. La art. 29 Camera Notarială ține Registrul Notarilor...Excluderea art. 29(3).
 8. La art. 30 (Dosarul prsonal al notarului) Ministerul Justiției se inlocuiește cu Camera Notarială
 9. La art. 31 (Teritoriul de activitate al notarului) Ministerul Justiției se inlocuiește cu Camera Notarială
 10. La art. 33 (Programul de lucru) excluderea mențiunii Ministerul Justiției.
 11. La art.40(2) suspendarea activității notarului în toate cazuile se face prin hotărîrea Colegului disciplinar. Se va exclude dreptul discreționar al Ministrului Justiției pentru că este persoana politică.
 12. La art. 41(2) încetarea se dispune prin hotărîrea Camerei Notarilor nu prin ordinul al Ministrului Justiției, 42(4) hotărîrea necontestată a Camerei Notarilor se publică în Monitorul Oficial.
 13. La art 43, alineatul a) va fi inclouit cu asigura autogestionarea profesiei de notar, organizează, coordonează, evaluiază calitatea și gestionează profesia.
 14. La art. 47 (b) excludere rolului Ministerului Justiției.
 15. La art. 60 (1)  Ministerul Justiției se inlocuiește cu subdiviziunea Camerei Notariale
 16. La art. 60(2, 5) excluderea rolului Ministerului Justiției.
 17. La art. 66 (1) Comera notarială va costitui Colegiul disciplinar.
 18. La art. 66 (2) Ministerul Justiției se inlocuiește cu Camera Notarială, exclus rolul Ministrului Justiției.
 19. La art. 66 (6, 7) Ministerul Justiției se inlocuiește cu Camera Notarială

Explicația: Modificările propuse sunt necesare pentru a asigura autonomia și independența profesiei de notar și excluderea ingerințelor politicului. 

 
1.2 Privind chestiunea nr.3
Pentru aprobarea proiectului legii cu privire la mediere

Nu susținem adoptarea proiectului de lege.

Proiectul de lege de principiu prescrie lipsa de autoorganizare și nu respectă autonomia profesională a prefiesiei de mediator în raport cu Ministrul Justiției. Rolul Ministrului Justiției nu este necesar în organizarea și coordonarea activității de mediator și în redacția actuală încalcă autonomia și independența profesiei de mediator.

Funcțiile Ministrului Justiției în acest proiect de lege depășesc funcțiile de elaborare, evaluare și coordonare implementării politicilor în domeniul medierii.

 

1.3 Privind chestiunea nr. 6 Privind aprobarea proiectului de lege pentru  modificarea și completarea unor acte legislative (mdificările la legea cu privire la INJ)

Susținem adoptarea proiectului de lege cu urmatoarele modificări la legea cu privire la INJ:

1. La capitolul IV-2 se va introduce un articol suplimentar art. 21-5 Evaluarea performanțelor instituționale. (1) Evaluarea rezultatelor activității instituționale se realizează prin autoevaluare în baza informațiilor colectate privind calitatea profesională de activitate a absolvenților pe parcursul a cel puțin 5 ani de activitate a acestora. (2) Indicatorii de evaluare a performațelor absolvenților incadrați în cîmpul muncii constituie: a) calitatea actelor decizionale și deliberative, b) rezultatele evaluărilor periodice în cadrul procedurilor periodice sau pentru promovare ca parte a evoluției profesionale.

  2.   La articolul 4 se competează atribuțiile de bază prin substituire a art. 4 alin (1) litera c): “Evaluarea funcționării politicii prin generarea probelor de politici relevante activității sistemului de justiție, acordarea asistenței de analiză de politici în domeniul justiției prin realizarea studiilor și cercetaărilor de politici”.   

    

   1.4. Privind chestiunea nr. 11 Cu privire la aprobarea proiectului legii pentru modificarea  şi completarea unor acte legislative (modoficări la legea asociațiilor obștești, legea fundațiilor)

   Susținem adoptarea proiectului de lege cu urmatoarele modificări:

   La pnct 14. Art. 31, alineatul (2), se înlocuiesc cu cuvintele „5 de către autorităţile publice centrale, dintre care cîte 2 reprezentanţii ai Ministerului Finanţelor (Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Inspecţia Financiară), 2 reprezentanți ai Ministerului Justiției, 1 reprezentant desemnat de comisia parlamentară de specialitate. 4 de către formele asociative naționale organizate desemnate printr-un proces deschis și transparent organizat de Consiliul național al ONG-urilor din Moldova și de Consiliul Național pentru Participare”.

   Explicația: Responsabilitatea pentru acordarea statutului de utilitate publică revine Comisiei de certificare. Componența comisiei de certificare va fi modificată prin asigurarea participării reprezentanților din sectorul asociativ
    

   1.5 Privind chestiunea nr. 15 Cu privire la aprobarea Avizului la amendamentele înaintate la proiectul de lege  pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr.163 din 24 aprilie 2014* (modificări inclusiv în legea asociațiilor obștești, legea libertății religiilor, Codul Fiscal)

   Susținem aprobarea acestui proiect de lege cu condiía corabor[rii propunerilor din chestiunea 1.2 expusă anterior și cu acceptarea următoarelor propuneri: 

   1. La Codul Fiscal (art. 8(1), art. 12(pnct 15), art. 15-2, ) în tot textul cultele religioase și părțile componente ale acestora va fi inlocuit cu cultele religioase și părțile componente ale acestora care dețin statutul de utilitate publică  

   Explicația: Organizațiile necomerciale și cultele religioase vor avea același regim de desemnare procentuală, condițiile trebuie să fie egale pentru a se conforma cerințelor de nediscriminare dupa criteriul de forma de organizare. Nu există nici un argument plauzibil de ce cultele religioase va trebui și în acest caz să beneficieze de un tratament preferențial în comparație cu organizațiile necomerciale. Pentru referință vezi Codul Fiscal – art. 52 (aplicarea cotei zero la veniturile organizațiilor necomerciale, cultelor religioase)

   2. La Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Statutul de utilitate publică se atribuie organizațiilor necomerciale, cultele religioase și părțile componente ale acestora după satisfacerea următoarele condiţii.”

   3. La Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti articolul Art. 31, alineatul (2), se înlocuiesc cu cuvintele „5 de către autorităţile publice centrale, dintre care cîte 2 reprezentanţii ai Ministerului Finanţelor (Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Inspecţia Financiară), 2 reprezentanți ai Ministerului Justiției, 1 reprezentant desemnat de comisia parlamentară de specialitate. 4 de către formele asociative naționale organizate desemnate printr-un proces deschis și transparent organizat de Consiliul național al ONG-urilor din Moldova și de Consiliul Național pentru Participare”.

   Explicația: A se vedea propunerile la chestiunea 1.4. Organizațiile necomerciale și cultele religioase vor avea același regim de desemnare procentuală, condițiile trebuie să fie egale pentru a se conforma cerințelor de nediscriminare dupa criteriul de forma de organizare. Nu există nici un argument plauzibil de ce cultele religioase va trebui și în acest caz să beneficieze de un tratament preferențial în comparație cu organizațiile necomerciale. Pentru referință vezi Codul Fiscal – art. 52 (aplicarea cotei zero la veniturile organizațiilor necomerciale, cultelor religioase)

   3. La Legea nr.125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie, articolul 3 se va expune: „ cultele religioase și părțile componente ale acestora care dețin statutul de utilitate publică – structurile religioase care dețin statutul de utilitate publică în sensul Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti  și Codului Fiscal”.

   4. La Legea nr.125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie, articolul 432  va fi completat cu:

   (2) Organul care a sancţionat cultul religioas și părțile componente ale acestora de utilitate publică pentru utilizarea contrar destinației a mijloacelor financiare obținute în urma desemnării procentuale este obligat să înştiinţeze despre aceasta în mod public.

   (3) cultul religioas și părțile componente ale acestora de utilitate publică căreia i s-a retras certificatul din cauza deturnării de destinaţie a mijloacelor financiare obținute în urma desemnării procentuale nu poate avea statut de utilitate publică timp de 3 ani de la data aplicării sancţiunii.”.

   5. La Legea nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar și procesul bugetar (publicat la 27.03.1997 Monitorul Oficial nr.19), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează  la articolul 10 alineatul 2  cu litera l:

   l) suma totală calculată din mecanismul de desemnare procentuală redirecționată către organizațiile necomerciale de utilitate publică și cultele religioase și părțile componente ale acestora care dețin statutul de utilitate publică.


   Documente anexe