CNPŞedinţe de GuvernOpinia Guvern din 25.07..2018

Opinia Guvern din 25.07..2018

24.07.2018

25.07.2018, ora 11.00

RE: Şedinţa Cabinetului de Miniştri din 25.08.2018.

Domnului Pavel FILIP,
Prim-ministru al Republicii Moldova

Stimate Domnule Prim-ministru,

Vă aducem la cunoștință opinia, în baza consultărilor cu coordonatorii grupurilor de lucru în privinţa unor proiecte de legi şi acte normative de pe ordinea de zi (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 25.07.2018. Pe agenda ședinței sunt examinate 34 de chestiuni.

În acest mesaj ne referim doar la chestiunile care, în opinia noastră, trebuie aduse la cunoștința Prim-ministrului pentru că au o importantă majoră şi CNP are observații vizavi de conținutul (prima parte) şi procedura de adoptare a acestora (a două parte).

1) Opinia cu referire la subiectele din OZ la capitolul conținutului obiectului de reglementare:

Guvernul a promovat o serie de acte normative și avize la proiecte de acte normative din care:

-          în domeniul economic: avize la modificări privind asigurarea independenței energetice (caziere (Iași-Ungheni) și electrice), cooperări cu țările CSI, avize lege societate pe acțiuni,

-          în domeniul public-financiar: Acorduri de cooperare cu UE la capitolul susținerii societății civile (nr.13, 20),

-          în domeniul social: (legea pensiei și alocații îndemnizații).

 

1.1. Subiectul Nr. Nr.32 Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind declararea voluntară și stimularea fiscală (inițiativa deputaților pentru o lege nouă, susținere cu propuneri)

Avizul nu conține textul proiectului de lege. Proiectul actului nu conține evaluarea ex-ante a impactului actului de reglementare. Procedurile de elaborare a proiectului actului normativ nu respectă cerințele de transparentă.

Opinia detaliată nu poate fi expusă din lipsa proiectului actului. 

Adoptarea legii se va conforma la cerințele cheie ale organismelor specializate: 1) Implementation of voluntary tax compliance programmes and AML/CFT requirements by States and Territories evaluated by MONEYVAL, https://www.coe.int/…/m…/activities/voluntary-tax-compliance
2) Procedures related to the implementation of voluntary tax compliance programmes and AML/CFT requirements by countries and territories evaluated by MONEYVAL, https://rm.coe.int/committee-of-experts-on-the-e…/1680714ca1
3) MANAGING THE ANTI-MONEY LAUNDERING AND COUNTER-TERRORIST FINANCING POLICY IMPLICATIONS
OF VOLUNTARY TAX COMPLIANCE PROGRAMMES, http://www.fatf-gafi.org/…/…/documents/reports/BPP%20VTC.pdf

1.2. Subiectul Nr. Nr. 33 Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (inițiativa deputaților de modificare a legii Zonelor Economice Libere, susținere).

Avizul nu conține textul proiectului de lege. Proiectul actului nu conține evaluarea ex-ante a impactului actului de reglementare. Procedurile de elaborare a proiectului actului normativ nu respectă cerințele de transparentă.

Opinia detaliată nu poate fi expusă din lipsa proiectului actului.

1.3Subiectul Nr. 31 Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (inițiativa deputaților de modificare a Codului Penal și a Codului de procedură Penală, susține cu propuneri),

Avizul nu conține textul proiectului de lege. Proiectul actului nu conține evaluarea ex-ante a impactului actului de reglementare. Procedurile de elaborare a proiectului actului normativ nu respectă cerințele de transparentă.

Opinia detaliată nu poate fi expusă din lipsa proiectului actului.

2) Constatări cu privire la neîncadrarea deplină a unor proiecte de reglementări în procedura de transparenţa decizională

Atenţionăm că practica de nesupunerea avizelor procedurii de consultare conform cerinţelor Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 215-217 din 05.12.2008 şi Procedurilor interne ale Cancelariei de Stat de asigurare a transparenţei în procesul decizional din 22.04.2010 prezintă o încălcare.

Pentru OZ din 25.08.2018 serie de proiecte de legi şi acte normative nu s-au încadrat în cerinţele procedurii de transparenţă decizională. Opinia CNP este una constantă expusă în rapoartele anuale de transparență decizională a Guvernului din 2013, 2014 și 2015, 2016, inclusiv pe marginea modificărilor la legea transparenței în procesul decizional din 2014:

2.1 neînacdararea proiectelor de acte decizionale colegiale în forma de avize (15 avize):

- Nepublicarea textelor proiectelor de lege aferente avizului pentru expunerea opiniei asupra proiectelor de lege inițiate de deputați:

 1. Nr. 6 Privind aprobarea Avizului asupra amendamentelor înaintate la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (inițiativa deputaților de modificare a modului de plată a îndemnizațiilor, nesusținere),
 2. Nr. 13 Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii asociațiilor de economii și împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007 (susține cu propuneri),
 3. Nr. 16 Cu privire la aprobarea Avizului la amendamentele înaintate la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (inițiativa deputaților de modificare a legii privind sistemul public de pensionare),
 4. Nr. 17 Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 14 din Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni
 5. Nr. 18 Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea Codului educației nr. 152/2014 (susține parțial cu propuneri),
 6. Nr. 21 Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică (susține cu propuneri),
 7. Nr. 22 Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.108/2016 cu privire la gazele naturale (susține cu propuneri),
 8. Nr. 23 Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2017 privind declararea utilităţii publice pentru lucrările de interes naţional de construcţie a conductei de transport gaze naturale pe direcţia Ungheni-Chişinău (susține cu propuneri),
 9. Nr. 24 Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni (susține cu propuneri),
 10. Nr.25 Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului subsolului nr. 3/2009 (susține),
 11. Nr. 28 Pentru aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (),
 12. Nr. 30 Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (inițiativa deputaților de modificare a Legii cu privire la legii bugetului de asigurări sociale, susține cu propuneri),
 13. Nr. 31 Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (inițiativa deputaților de modificare a Codului Penal și a Codului de procedură Penală, susține cu propuneri),
 14. Nr.32 Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind declararea voluntară și stimularea fiscală (inițiativa deputaților pentru o lege nouă, susținere cu propuneri),
 15. Nr. 33 Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (inițiativa deputaților de modificare a legii Zonelor Economice Libere, susținere).

Neîncadrarea Hotărârilor Guvernului privind avizele pozitive (susținere) sau negative este o încălcare a procedurii de transparență decizională.

Stimate Dle Prim-ministru, prin acest mesaj CNP îşi manifestă sinceră atitudine de cooperare şi dialog constructiv, avînd ca scop comun îmbunătăţirea calităţii actului de guvernare.

Cu consideraţiune,

Din partea Consiliului Naţional pentru Participare (CNP),

Sergiu Ostaf, Preşedinte în exercițiu CNP

Documente anexe