CNPŞedinţe de GuvernOpinia CNP, 16.01.2013

Opinia CNP, 16.01.2013

16.01.2013

Vă aducem la cunoştinţă opinia preşedintelui CNP, în baza consultărilor cu coordonatorii grupurilor de lucru ale CNP şi cu membrii CNP, în privinţa unor proiecte de legi şi acte normative de pe ordinea de zi (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 16.01.2013.

În acest mesaj ne referim doar la chestiunile care, în opinia noastră, trebuie aduse la cunoştinţa Prim-ministrului pentru că au o importanţă majoră şi CNP are observaţii vizavi de conţinutul (prima parte) şi procedura de adoptare (a două parte) a obiectelor de reglementare.

Reiterăm opinia noastră ca toate avizele la iniţiativa legislativă a deputaţilor trebuie să parcurgă obligatoriu procedură de transparenţă decizională.

Stranietăţi cu  şi despre accize la ţigări?

Subiectul 8 Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea anexei la Titlul IV al  Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, dl V.Negruta (micșorarea cotei ad-valorem de acciz pentru țigări cu filtru).

În opinia noastră, inițiativa legislativă nu trebuie susţinută, deoarece nu demonstrează că vor fi atinse scopurile declarate în nota informativă, şi anume generarea creșterii veniturilor fiscale pînă la 1 mlrd lei şi protejarea pieţei interne de producere şi de consum contra contrabandei de ţigări scumpe.

Politica fiscală pentru anul 2013 (în comparaţie cu 2012) şi bugetul de stat prevăd majorarea cotei fixe (specifice) de acciz de la 20 pînă la 30 lei (pentru 1000 de ţigări), şi cotei ad valorem de la 24% pînă la 30%. Proiectul de lege propune modificarea politicii fiscale pentru 2013 prin revenirea la cota ad valorem de 24%, după cum a fost în 2012.

Propunerea de proiect nu prezintă evaluarea financiară ex-ante a impactului pe care ar avea reducerea taxei procentuale. După cum demonstrează incidența aplicării politicii fiscale, efectul cumulativ al reducerii taxe procentuale, foarte probabil, va avea un efect de dezavantajare a producătorului autohton şi încasările în bugetul de stat mai degrabă nu se vor majora.

Propunerea de proiect invocă creşterea riscului de contrabandă din Ucraina a ţigărilor scumpe (pentru care taxa procentuală are o bază de calcul mai mare). Evident, problema prețului mai ridicat al țigărilor de pe piaţa Republicii Moldova, în comparaţie cu ţările estice (ca și în cazul decalajului existent actualmente dintre pieţele europene şi a Republicii Moldova), va exista întotdeauna în procesul de apropiere şi ajustare a politicilor fiscale la cele Europene. În acest sens, instrumentul adecvat de prevenire a contrabandei face parte dintr-un alt instrumentar al politicilor, decît cele fiscale.


Cîte ceva despre responsabilitatea politică, civilă şi penală a membrilor Guvernului.

Subiectul 9 Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind răspunderea ministerială, dl O.Efrim (responsabilitatea politică, civilă şi penală a membrilor guvernului)

În opinia noastră, inițiativa legislativă nu poate fi susţinută, pentru că, în mare parte, codifică în mod eronat conceptul de responsabilitate ministerială. Proiectul de lege în mare parte este redundant, pentru ca acesta a preluat în formula declarativă reglementările care deja se conţin în Constituţia, Legea cu Privire la Guvern şi în Legea cu privire la Regulamentul Parlamentului.

Cu excepţia procedurilor parlamentare de responsabilizare a Cabinetului investit, responsabilităţii penale și civile corespunzătoare, responsabilitatea politică colectivă şi individuală nu sunt codificate prin reglementări separate. Responsabilitatea politică este, în mod evident, codificată prin normele neregulatorii, prin acorduri politice şi în calitate de norme publice soft, care se respectă prin practica funcţionării. Responsabilitatea politică nu poate fi reglementată prin normele juridice-executorii. Exemplele sunt nenumărate: Codul Ministerial al Cabinetului Britanic sau Codul de etică al Executivului din Australia.

Cum se eliberează din funcţie procurorii?

Subiectul 11 Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii cu privire la procuratură nr.294-XVI din 25 decembrie 2008 (temeiuri suplimentari pentru eliberare din funcție a procurorilor)

 În opinia noastră, proiectul de lege nu poate fi susţinut, pentru că foloseşte mecanisme inadecvate pentru a atinge obiectivele propuse. Reglementările propuse contravin principiului de independenţă, stabilitate şi autonomie funcţională în activitatea instituţiei procuraturii. 

 Intenţia reală a autorilor este facilitarea procedurii de demitere a procurorilor. Formularea inadecvată a motivelor de demitere poate avea efecte adverse asupra stabilităţii în funcţie, independenţei funcţiei de procuror. 

   Analiza motivelor noi de demitere a procurorilor, propuse în inițiativa legislativă, enunţă caracterul imprevizibil şi neexecutoriu al acestora:

  1. Încălcarea jurămîntului depus (art. 66 d1) – jurămîntul este o declaraţie și nu este o normă juridică interpretabilă şi pasibilă executării, prin urmare nu poate fi reţinută ca un temei juridic pentru eliberare,
  2. Neasigurării caracterului operativ şi eficient al activităţii ... (art. 66 d2) – este o normă imprevizibilă şi neclară pentru aplicare,
  3. Exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor privind organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor şi aptitudinile manageriale (art. 66 d3) – este o normă prea imprevizibilă şi declarativă pentru a fi aplicată.  

De fapt, raportul Comisiei de la Veneţia privind standardele europene referitoare la independenţa procuraturii menționează expres legătura între procedura de demitere și autonomia procurorilor:

Din necesitate, procurorii, ca şi judecătorii, uneori vor fi nevoiți să ia decizii nepopulare, care pot fi obiectul criticii în media sau deveni subiectul controversiei politice. Din aceste motive, este necesar să fie asigurat mandatul stabil şi reguli clare de promovare, răspundere disciplinară şi eliberare din funcție, care vor asigura ca procurorul nu poate fi persecutat pentru luarea deciziilor nepopulare (para 19).

Art. 56 din Legea Republicii Moldova privind activitatea procuraturii prevede lista garanțiilor de autonomie a procurorului, printre care: b) procedura de numire, suspendare şi de eliberare din funcţie

Da sau nu pentru asociaţia profesională a medicilor?

Subiectul 13 Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din Republica Moldova (crearea şi funcţionarea asociaţiei profesionale a medicilor)

În opinia noastră, proiectul de lege trebuie susţinut de principiu.

Organizarea şi autoorganizarea  profesioniştilor din oricare domeniu de activitate: avocaţii, notarii, judecătorii, procurorii, antreprenorii, pedagogii, etc., dar în mod special medicii, este importantă pentru a realiza în practică mai multe obiective concrete. Autoorganizarea medicilor pe criteriul de promovare a cerinţelor profesionale, eticii, comportamentului profesional al medicilor – toate constituind ingredientele necesare în promovarea a serviciilor de sănătate calitative – este un element indispensabil al domeniului de sănătate. Toate ţările ale Uniunii Europene au un corp profesional de autoorganizare a profesiei medicilor.

O altă funcţie neexecutată adecvat la momentul actual este evaluarea periodică a performanţelor medicilor. Actualmente, există un număr foarte mare de medici care sunt profesioniști liberi (antreprenori privaţi care prestează serviciile medicale) responsabilizarea cărora este slăbită, şi este posibilă doar pe dimensiunea contractuală civilă, pe motivul lipsei organului de autoorganizare a medicilor.   

Proiectul de lege poate conţine carenţe, însă Cabinetul de Miniştri nu poate respinge un proiect de lege care va promova autoorganizarea profesională a medicilor. În opinia noastră, proiectul trebuie luat ca baza pentru perfecţionare. Redacţia perfectată a acestui proiect de lege poate fi prezentată în termeni rezonabili de către Ministerul Sănătății.


Opinia Integrată a CNP este ataşată mai jos! 

Comunicat de presă


Documente anexe