CNPŞedinţe de GuvernOpinia CNP, 29.08.2013

Opinia CNP, 29.08.2013

02.09.2013

Subiectele principale:

1.1 Subiectul 6. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 571-XIII din 22 iulie 1995 cu privire la Imnul de Stat al Republicii Moldova (obligativitatea intonării în fiecare luni a imnului de stat, publicarea textului în manualele şcolare)

Nu susţinem obligativitatea intonării săptămînale, în fiecare zi de luni, în şcolile primare şi gimnaziale, a imnului de stat. Totodată considerăm necesară publicarea textului imnului şi a unui sumar informativ despre istoricul compunerii şi adoptării acestuia.  

1.2 Subiectul 12. Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind performanţa energetică a clădirilor

Susţinem proiectul de lege pentru că el conţine un set de măsuri regulatorii necesare promovării eficienţei energetice. Formulăm o serie de recomandări.

1.3 Subiectul 19. Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea art. 13 din Legea nr. 440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă (obligaţia returnării integrale de la locul extragerii a nisipului şi prundiţului extras din rîu)

Susţinem integral amendamentul propus.  

1.4 Subiectul 22. Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului legii cu privire la zilele de sărbătoare, zilele comemorative şi zilele de odihnă în Republica Moldova 

Susţinem de principiu proiectul de lege, avizat în mare parte pozitiv de Cabinetul de Miniştri,  recomandăm cîteva modificări. Proiectul de lege aduce de principiu o claritate mai bună privind zilele de odihnă şi reduce discreţia Guvernului de a conferi unor zile statutul de ziua de odihnă. Totodată, considerăm că proiectul de lege conţine unele prevederi care nejustificat induc noţiunea de zile comemorative, creează situaţii controversate în societate, acestea trebuie omise. 

1.5 Subiectul 21 Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova (sancţionarea penală pentru părăsirea şi lipsa de grija pentru copil)

Susţinem avizele Guvernului în respingerea instituirii sancţiunii penale pentru neonorarea cu rea intenţie a obligaţiunilor faţă de copil rezultînd în abandon. Formulăm o serie de propuneri pentru îmbunătăţire.

1.6 Subiectul 24 Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (siguranţa vieţii nou-născutului în cazul de abandon)

Susţinem avizul Guvernului de principiu, în crearea siguranţei pentru sănătatea copilului nou-născut abandonat în condiţiile anonimatului Formulăm o serie de propuneri pentru îmbunătăţire.

Puteţi urmări expunerea Opiniei CNP în cadrul unei conferinţe de presă reflectată de:

http://www.ustream.tv/recorded/37952443

http://www.privesc.eu/Arhiva/17909/Conferinta-de-presa-cu-tema--Pozitia-CNP-privind-deciziile-Cabinetului-de-Ministri-din-29-08-2013--Zilele-oficiale-de-sarbatori---sanctiuni-penale-pen

Textul integral al opiniei poate fi consultat mai jos:


Documente anexe

Prezentare Video